Tutaj jesteś Aktualności POWIAT OTWORZYŁ PUNKTY NIEODPŁATNYCH...

Aktualności

11-01-2016

POWIAT OTWORZYŁ PUNKTY NIEODPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH

Zdjęcie Artykułu

Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej utworzone zostały punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu ryckiego. Pomoc świadczona będzie osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego. W punktach prowadzonych w gminach przez Lubelski Ośrodek Samopomocy pomoc świadczona będzie przez radcę prawnego.

Pomoc prawna udzielana przez punkty polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
 • pomoc w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Osobami uprawnionymi do uzyskania bezpłatnej pomocy prawnej są:

 • osoby, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny
 • kombatanci
 • weterani
 • osoby, które nie ukończyły 26 lat
 • osoby, które ukończyły 65 lat
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Lokalizacja miejsc udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:

 • Starostwo Powiatowe w Rykach, ul. Wyczółkowskiego 10A, pokój 118, tel. 81 8657459 (81 8657462), codziennie w godzinach 12:00-16:00.
 • Urząd Miasta Dęblin, Rynek 12, lokal biurowy nr 1, środy od godziny 14:00 do 18:00,
 • Urząd Gminy Ułęż, Ułęż 168, lokal biurowy nr 10, wtorki od godziny 12:00 do 16:00,
 • Gminny Ośrodek Kultury w Stężycy, ul. Królewska 4, piątki od godziny 14:00 do 18:00
 • Gminny Ośrodek Kultury w Kłoczewie, ul. Klonowa 2, lokal biurowy nr 1, poniedziałki od godziny 14:00 do 18:00,
 • Urząd Gminy Nowodwór, lokal biurowy nr 67 (dawny budynek policji), czwartki od godziny 14:00 do 18:00

 

Więcej informacji pod telefonem 81 8657459 lub 81 8657462 oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Powrót