Tutaj jesteś Aktualności Modernizacja dróg powiatowych na...

Aktualności

08-01-2016

Modernizacja dróg powiatowych na terenie gminy Stężyca

Zdjęcie Artykułu

Inwestycja pn. „Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych na terenie gminy Stężyca” to drugie przedsięwzięcie drogowe, na które w 2015 r. Powiat Rycki otrzymał dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 1.322.000,00 zł.

W ramach zadania na odcinku drogi powiatowej 1403L (Życzyn) granica województwa - Błędowice - Rokitnia Stara tj. od przejazdu kolejowego w m. Kletnia do skrzyżowania z drogą powiatową 1405L w m. Rokitnia Stara (1,9 km) zostały wykonane prace związane z nawierzchnią drogi. Szerokość drogi wzrosła do min. 5,5 m poprzez wykonanie prac przygotowawczych i poszerzeń z kruszyw łamanych. Podbudowa jezdni została wyrównana mieszanką mineralno - bitumiczną asfaltową. Zostało przeprowadzone częściowe frezowanie starej nawierzchni, jej oczyszczenie mechaniczne oraz skropienie asfaltem. Na całości odcinka (1894mb) ułożono warstwę ścieralną. Ponadto w ramach zadania pobocza drogi zostały wyprofilowane i utwardzone kruszywem na szerokości po 0,5 m. Na tym odcinku wymieniono oznakowanie pionowe na nowe odblaskowe II generacji oraz na skrzyżowaniu z drogą 1405L wykonano oznakowanie poziome grubowarstwowe. Dodatkowo zainstalowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu w postaci tablic prowadzących U-3a i U-3b przy Publicznej Szkole Podstawowej w Rokitni Nowej.

Na kolejnym ciągu drogowym drogi powiatowej 1404L (Więcków) granica województwa - Zielonka - Brzeziny, tj. od granicy województwa lubelskiego do skrzyżowania z drogą powiatową 1405L (2,8 km) wykonano przebudowę drogi. Polegała ona na przeprowadzeniu prac przygotowawczych, poszerzeniu istniejącej drogi, frezowaniu, oczyszczeniu mechanicznym, skropieniu i wyrównaniu istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - bitumiczną asfaltową w ilości oraz ułożeniu na całym odcinku drogi (2870 mb) warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych. Dodatkowo pobocza zostały utwardzone kruszywem na szerokości po 0,5 m oraz wyprofilowane. Ponadto istniejące wyblakłe i zniszczone oznakowanie pionowe niespełniające swej roli zostało wymienione na nowoczesne odblaskowe II generacji, a na skrzyżowaniu z drogą 1405L zostało dodane oznakowanie poziome grubowarstwowe. Wykonano urządzenia bezpieczeństwa ruchu poprzez wprowadzenie tablic prowadzących typu U-3a i U-3b oraz barier energochłonnych stalowych typu SP-05 (przy ostrych zakrętach).

Na ostatnim ciągu drogowym drogi powiatowej 1405L Ryki (ul. Swatowska) - Stężyca, wykonano dwa ciągi chodników: w miejscowości Rokitnia na odcinku 1800mb po stronie prawej, a następnie lewej (od skrzyżowania do przejazdu kolejowego) i w miejscowości Brzeziny na odcinku 360mb częściowo po stronie prawej, a dalej częściowo przy kościele i remizie OSP po stronie lewej. Chodniki o szerokości 1,5m wykonano z kostki brukowej.

Wykonawcą inwestycji była firma Sarsbud Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych Ryszard Szczotka z Sarn.

Modernizacja dróg powiatowych na terenie gminy Stężyca

Powrót