Tutaj jesteś Aktualności W ZS w Sobieszynie powstanie „klasa...

Aktualności

28-01-2016

W ZS w Sobieszynie powstanie „klasa policyjna”

Zdjęcie Artykułu

Zespół Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie uruchamia nową innowację pedagogiczną - od 1 września w Liceum Ogólnokształcącym wchodzącym w skład Zespołu Szkół powstanie „klasa policyjna”.

28 stycznia br. Starosta Rycki Stanisław Jagiełło, Komendant Powiatowy Policji w Rykach nadkom. Marek Tchórz oraz Dyrektor ZS w Sobieszynie Krzysztof Ślósarz podpisali porozumienie w zakresie współpracy w obszarze dydaktyczno-wychowawczym w realizacji programu praktyczno-teoretycznego z wiedzy o policji w „klasie policyjnej” Liceum Ogólnokształcącego w ZS w Sobieszynie.

Podstawowym celem kształcenia w klasie z dodatkowymi zajęciami policyjnymi będzie dobre przygotowanie ogólne, umożliwiające zdanie egzaminu maturalnego oraz kontynuowanie kształcenia na dowolnych studiach wyższych oraz w szkołach dla służb mundurowych i uczelniach na kierunkach z zakresu bezpieczeństwa publicznego.

Zajęcia dydaktyczne „Wybrane zagadnienia z wiedzy o Policji” będą prowadzone przez wykwalifikowanych i czynnych zawodowo policjantów, zarówno na terenie szkoły jak również w Komendzie Powiatowej Policji w Rykach. 

Powrót