Tutaj jesteś Aktualności Nowy skład Powiatowej Społecznej Rady...

Aktualności

29-01-2016

Nowy skład Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych

Zdjęcie Artykułu

28 stycznia br. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych. Akty powołania nowym członkom Rady wręczył Starosta Rycki Stanisław Jagiełło.

Przez najbliższe cztery lata Rada będzie pracować w następującym składzie:

1.       Monika Kośmińska,

2.       Barbara Karst,

3.       Bożena Wasilewska,

4.       Agnieszka Cybula,

5.       Andrzej Lewczyk.

Powiatowa Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty Ryckiego w sprawach osób niepełnosprawnych. Zakres jej działań obejmuje:

1.        inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych;

2.       opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

3.       ocena realizacji programów;

4.       opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu pod katem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

W poprzednie kadencji ( od listopada 2011r. do grudnia 2015 r.) Rada pracowała w następującym składzie:

1.       Magdalena Trych,

2.       Paweł Jaraszek,

3.       Bożena Wasilewska,

4.       Anita Gazda,

5.       Jadwiga Polak.

Powrót