Tutaj jesteś Aktualności Powiatowe obchody Dnia Pracownika...

Aktualności

29-01-2016

Powiatowe obchody Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

Zdjęcie Artykułu

28 stycznia br. w Starostwie Powiatowym w Rykach odbyło się spotkanie z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. Z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach oraz filii w Dęblinie spotkali się przedstawiciele samorządu powiatowego: Hanna Czerska-Gąsiewska Przewodnicząca Rady Powiatu, Stanisław Jagiełło Starosta Rycki oraz Damian Łysiak Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy jak również przedstawiciele samorządów gminnych.

Sprawne funkcjonowanie służb zatrudnienia wymaga perfekcyjnej koordynacji wielu złożonych działań. Nakłada to na pracowników wszystkich szczebli obowiązek profesjonalizmu, zaangażowania i odpowiedzialności, a także wrażliwości. To trudna służba, która musi sprostać ogromnym wyzwaniom i oczekiwaniom - powiedział w trakcie spotkania Starosta Stanisław Jagiełło - Dziękujemy za wysiłek wkładany w poszukiwanie rozwiązań trudnych problemów współczesnego rynku pracy. Życzymy, by wykonywana praca dawała Wam jak najwięcej radości, była powodem do satysfakcji z dobrze spełnionego obowiązku i źródłem uznania nie tylko ze strony klientów Powiatowego Urzędu Pracy, ale także całej społeczności powiatu ryckiego.

Dyrektor PUP Piotr Gałkowski podziękował pracownikom za zaangażowanie i profesjonalizm, dzięki czemu Powiatowy Urząd Pracy w Rykach otrzymał Wyróżnienie za uzyskanie najwyższej oceny z obsługi klienta powiatowych urzędów pracy w województwie lubelskim w pierwszym ogólnopolskim Badaniu Statystyki Klientów Urzędów Pracy.

Święto pracowników publicznych służb zatrudnienia w naszym kraju obchodzone jest corocznie 27 stycznia, na mocy zapisu ustawy z 16 grudnia 2010 r. w ramach nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Upamiętnia ono podpisanie w dniu 27 stycznia 1919 r. przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego dekretu o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami. Dokument ten jest uznawany za początek Publicznych Służb Zatrudnienia w Polsce. Tego dnia w 1919 roku utworzono w II Rzeczypospolitej Państwowe Urzędy Pośrednictwa Pracy, będące ważnym instrumentem walki z bezrobociem. Warto zwrócić uwagę, że Polska jako jeden z pierwszych krajów europejskich powołała do życia państwową służbę zatrudnienia.

W Polsce w skład publicznych służb zatrudnienia wchodzi 16 wojewódzkich urzędów pracy oraz 338 urzędów powiatowych oraz ich filie. System organów zatrudnienia ma charakter rządowo-samorządowy, a jego istotną cechą jest niezależność każdej jednostki organizacyjnej (model zdecentralizowany). Publiczne służby zatrudnienia odgrywają ważną rolę w zwiększaniu szans na zatrudnienie osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Ich zadaniem jest udzielenie pomocy osobom poszukującym pracy i bezrobotnym oraz świadczenie usług z zakresu poradnictwa zawodowego i szkoleń, a także realizują one programy subsydiowania zatrudnienia. Ogólnie rzecz biorąc, do zadań publicznych służb zatrudnienia należy realizacja większości działań koniecznych do reintegracji pracowników na rynku pracy.

Powiatowe obchody Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

Powrót