Tutaj jesteś Aktualności Zaproszenie na XVII Sesję Rady...

Aktualności

25-02-2016

Zaproszenie na XVII Sesję Rady Powiatu w Rykach

Zdjęcie Artykułu

Zaproszenie na XVII Sesję Rady Powiatu w Rykach, która odbędzie się w dniu 29 lutego 2016 r. /poniedziałek/ o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego - Ryki, ul. Wyczółkowskiego 10A.

Proponowany porządek Sesji:

1.    Otwarcie sesji. 
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Powiatu.
4.    Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu
w okresie od ostatniej sesji.
5.    Zapytania radnych. 
6.    Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w Rykach:

a)   w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 r.,
b)   w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Mechanicznego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach,
c)    w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Odzieżowego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach,
d)   w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych, wchodzącego
w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach,
e)   w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością pozostającą we władaniu Domu Pomocy Społecznej w Leopoldowie,
f)    w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Ryckiego, będącej w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych, ozn. Nr 1 o pow. 3,1035 ha, położonej w Rykach, obręb 0001 Ryki.

7.    Odpowiedzi na zapytania radnych. 
8.    Wolne wnioski.
9.    Zamknięcie sesji.          

Powrót