Tutaj jesteś Aktualności Program wyrównywania różnic między...

Aktualności

09-03-2016

Program wyrównywania różnic między regionami III

Zdjęcie Artykułu

Starosta Rycki Stanisław Jagiełło informuje, że Zarząd Powiatu w Rykach na posiedzeniu w dniu 7 marca 2016 roku przyjął zaproszenie do realizacji Programu wyrównywania różnic między regionami III w roku 2016.

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Szczegółowe zasady oraz procedury realizacji Programu w roku 2016 są dostępne na stronie internetowej www.pfron.org.pl w zakładce Programy i zadania PFRON - Programy realizowane obecnie.

 Dodatkowych informacji nt. realizacji programu przez powiat udziela Anetta Okoń, tel. 81 8657 469

Informacji o programiew Oddziale Lubelskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych można uzyskać pod nr tel. 81 466 76 07 lub 81 466 76 00

Zapraszamy do zapoznania się z procedurami realizacji Programu wyrównywania różnic między regionami III
Powrót