Tutaj jesteś Aktualności Konferencja pn. „Międzykulturowość w...

Aktualności

11-03-2016

Konferencja pn. „Międzykulturowość w polskiej szkole”

Zdjęcie Artykułu

10 marca2016 roku w Pałacu Jabłonowskich w Dęblinie odbyła się konferencja ,,Międzykulturowość w polskiej szkole”. Spotkanie zorganizowane zostało w ramach realizacji zadań Lubelskiego Kuratora Oświaty w zakresie wspomagania szkół i placówek oświatowych. Organizatorami konferencji byli: Kuratorium Oświaty w Lublinie, Lubelskie Forum Twórczych Placówek Oświatowych, Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie oraz Starosta Powiatu Ryckiego.

Celem konferencji było umożliwienie uczestnikom spotkania wzajemnej wymiany doświadczeń związanych z prowadzeniem edukacji międzykulturowej, przybliżenie problematyki funkcjonowania i adaptacji w polskich szkołach dzieci cudzoziemskich i dzieci polskich powracających z zagranicy. Wśród gości i uczestników znaleźli się przedstawiciele Kuratorium Oświaty, dyrektorzy szkół i instytucji, nauczyciele, rodzice, uczniowie.

Konferencję poprowadziła pani Jolanta Kiebzak - Dyrektor ZSZ nr 1 w Dęblinie, która w imieniu gospodarzy i organizatorów powitała wszystkich uczestników.  Głos zabrał także Starosta powiatu ryckiego - Stanisław Jagiełło. Otwarcia konferencji dokonała Anna Dudek- Janiszewska - Wicekurator Oświaty w Lublinie.

W programie spotkania znalazły się wystąpienia gości, przykłady dobrych praktyk, warsztaty dla dyrektorów, nauczycieli, rodziców i uczniów. Tematyka spotkania dotyczyła organizacji zajęć z dziećmi uchodźców, organizacji procesu edukacyjnego w szkołach prowadzących nauczanie młodzieży obcojęzycznej wybierających naukę w Polsce, wspierania powrotów dzieci migrujących do polskiego systemu oświaty, adaptacji repatriantów i członków ich rodzin. Wprowadzenia do tematu dokonała Dorota Żyro - wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji. Swoimi doświadczeniami podzielili się Mariusz Kucharek, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, Grażyna Wiśniewska z Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

Druga część konferencji poświecona była wymianie doświadczeń między placówkami oświatowymi, w których znajdują się cudzoziemcy. W prezentacji ,,Zdobywamy wspólne doświadczenia” dyrektor Jolanta Kiebzak przedstawiła zebranym doświadczenia szkoły dotyczące pobierania nauki w szkole przez młodzież z Ukrainy, o sukcesach i porażkach w organizacji zajęć z dziećmi cudzoziemskimi mówiła Marta Cybulska - Demczuk z Ośrodka dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej. O procesie adaptacji młodzieży cudzoziemskiej w warunkach polskiej szkoły mówił Henryk Dudziak, dyrektor Zespołu Szkół w Bychawie, Maciej Sztorc z Wydziału Informacji i Informatyzacji Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej zaprezentował pakiet edukacyjny ,,Międzykulturowość w polskiej szkole”, a swoich doświadczeniach w polskiej szkole mówiła młodzież z Kazachstanu ucząca się w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli.

Uczestnicy konferencji z dużym zainteresowaniem obejrzeli program artystyczny przygotowany przez uczniów z Ukrainy uczących się w ZSZ nr 1 w Dęblinie oraz Zespół Kultury Czeczeńskiej ,, Gwiazdy Czeczenii” prowadzony przez Centrum Wolontariatu w Lubinie. Mieli też możliwość wzięcia udziału w warsztatach dotyczących stereotypów w polskiej szkole prowadzonych przez Centrum Wolontariatu w Lublinie, postaw rodziców w polskich szkołach przyjmujących cudzoziemców prowadzonym przez Urszulę Jędrzejczyk oraz w warsztacie zostań agentem antyplotkowym prowadzonym przez Annę Szadkowską -Ciężka. Uczestnicy konferencji mieli tez możliwość obejrzenia wystaw towarzyszących i  zwiedzenia Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.

Konferencja stała się doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Konferencja pn. „Międzykulturowość w polskiej szkole”

Powrót