Tutaj jesteś Aktualności I Powiatowa Olimpiada Czytelnicza...

Aktualności

14-03-2016

I Powiatowa Olimpiada Czytelnicza Lektur Szkolnych

Zdjęcie Artykułu

8 marca br. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Rykach odbył się finał I Powiatowej Olimpiady Czytelniczej Lektur Szkolnych pn. „LEKTURY? OK.!”. Uczestniczyło w nim 33 uczniów, którzy odpowiadaliustnie po wylosowaniu pytania przed komisją konkursową.

Uczestnicy, dochodząc do 18 rundy pytań, wykazali się szeroką wiedzą dotyczącą znajomości świata przedstawionego, bohaterów, treści lektur oraz zawartych w nich wartości.

Etap powiatowy poprzedzony był 4 lutego br. eliminacjami szkolnymi. Uczestniczyło w nich 91 uczniówklas III gimnazjum z 7 szkół z terenu powiatu ryckiego. Eliminacje odbywały się drogą elektroniczną w formie testu on-line na platformie elektronicznej konkursu.

Laureatami I Powiatowej Olimpiady Czytelniczej Lektur szkolnych zostali: Iga Bieńczak (Gimnazjum Publiczne nr 1 w Rykach) - uzyskując 1 miejsce, Dominika Sztobryn (Publiczne Gimnazjum nr 2 w Dęblinie) - 2 miejsce oraz Katarzyna Siwek (Gimnazjum w Kłoczewie ) - 3 miejsce.

Honorowy patronat nad Olimpiadą objęli: Starosta Rycki Stanisław Jagiełło, Burmistrza Ryk Jarosław Żaczek oraz Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej Wojciech Niedziółk, którzy ufundowali nagrody książkowe oraz rzeczowe, w tym dysk przenośny oraz pendrive.

I Powiatowa Olimpiada Czytelnicza Lektur Szkolnych

Powrót