Tutaj jesteś Aktualności Największa w dziejach powiatu...

Aktualności

18-03-2016

Największa w dziejach powiatu inwestycja ruszy lada dzień

Zdjęcie Artykułu

18 marca 2016r. Zarząd Powiatu w osobach Starosta Rycki Stanisław Jagiełło i Wicestarosta Stanisław Włodarczyk przy udziale Skarbnika Jadwigi Trzcińskiej odebrali z rąk Wojewody Lubelskiego umowę o dofinansowanie największej w dziejach powiatu inwestycji drogowej w wysokości 3 000 000 zł.

Droga powiatowa 1415 L to najdłuższa z dróg na terenie powiatu ryckiego. Łączy siedzibę powiatu z gminą Kłoczew. Kilka lat temu była remontowana, ale duże natężenie ruchu ciężkiego doprowadziło do znacznego pogorszenia się stanu nawierzchni. Zarząd powiatu przygotowując się do obecnego okresu programowania zaplanował, że przebudowa tej drogi zostanie sfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Lubelskiego.

 

Wójt Gminy Kłoczew wyraził chęć współfinansowania tzn wkładu własnego.  Niestety w trakcie prac okazało się że współfinansowanie mogą uzyskać drogi które mają bezpośrednie połączenie z siecią TENT Transeuropejską siecią transportową. Droga 1415L nie ma takiego połączenia. Zarząd powiatu musiał szybko zweryfikować swoje plany i szukać innych sposobów sfinansowania przebudowy tego ważnego szlaku komunikacyjnego. Zdecydowano, że powiat rycki złoży wniosek na remont tej drogi oraz innych dróg tworzących połączenie z powiatem łukowskim przez Stare Zadybie, Stryj, Gęsią Wólkę, Gózd aż do granicy powiatu. Dodatkowo postanowiono wyremontować drogę powiatową 1427L łączącą drogę 1415L z miejscowością Rososz i odcinek drogi w Leopoldowie.

W październiku ubiegłego roku został złożony wniosek o dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Rozwiązanie to było obarczone sporym ryzykiem, ponieważ dofinansowanie uzyskuje się w trybie konkursowym a rywalizacja pomiędzy powiatami jest bardzo duża.

Na początku grudnia ukazała się lista rankingowa, na której wniosek powiatu zajął wysoką pozycję i uzyskał dofinansowanie. Czekaliśmy z niecierpliwością na podpisanie umowy i dzisiaj tj 18 marca 2016r. Zarząd Powiatu w osobach Starosta Rycki Stanisław Jagiełło i Wicestarosta Stanisław Włodarczyk przy udziale Skarbnika Jadwigi Trzcińskiej odebrali z rąk Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka umowę o dofinansowanie tej największej w dziejach powiatu inwestycji drogowej w wysokości 3 000 000 zł.  Roboty pewnie ruszą wkrótce, bo przetarg na wyłonienie wykonawcy już został otwarty i niedługo zostanie podpisana umowa i przekazany plac budowy tej jakże ważnej i potrzebnej społeczeństwu inwestycji.

Największa w dziejach powiatu inwestycja ruszy lada dzień

Powrót