Tutaj jesteś Aktualności Przebudowa dróg powiatowych

Aktualności

22-04-2016

Przebudowa dróg powiatowych

Zdjęcie Artykułu

Powiat Rycki, reprezentowany przez Zarząd Powiatu Ryckiego informuje, iż rozpoczęła się realizacja zadania pn.: „Zwiększenie bezpieczeństwa na kluczowych połączeniach drogowych powiatu ryckiego z powiatem garwolińskim i łukowskim poprzez przebudowę dróg powiatowych łączących drogę krajową Nr 17 z tymi powiatami”.

Informacja o realizacji zadania

 W dniu 17 marca 2016 r. Powiat Rycki podpisał umowę z Wojewodą Lubelskim w sprawie udzielenia dotacji celowej budżetu państwa w 2016 r. na w/w zadanie realizowane w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

 W dniu 8 kwietnia 2016 r. podpisano umowę Nr RM.273.12.2016 z wykonawcą robót budowlanych – firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Zwoleniu,  ul. Doktora Perzyny 84A, 26-700 Zwoleń. Wartość zawartej umowy wynosi 7.763.870,00 zł brutto, w tym za regulację pionową studzienek i zaworów dla urządzeń podziemnych: 16.728,00 zł brutto.

 W ramach inwestycji zostaną wykonane roboty budowlane na niżej wymienionych odcinkach dróg:

1)     droga powiatowa Nr 1415L – droga klasy Z - od km 0+265,99 do km 16+596,74;

2)     droga powiatowa Nr 1427L - droga klasy Z od km 0+000 do km 2+107;

3)     droga powiatowa Nr 1349L – droga klasy Z - od km 8+143,37 do km 11+490;

4)     droga powiatowa Nr 1419L - droga klasa L - od km 0+000 do km 5+515;

5)     droga powiatowa Nr 1420L – droga klasy L - od km 6+300 do km 8+865.

 Zadanie zostanie sfinansowane w 2016 r. z następujących źródeł:

a)      Powiat Rycki: 1.599.803,86 zł (w tym koszty niekwalifikowalne: 5.626,38 zł);

b)     Gmina Ryki: 1.732.405,14 zł (w tym koszty niekwalifikowalne: 6.083,22 zł);

c)      Gmina Kłoczew: 1.429.161,00 zł (w tym koszty niekwalifikowalne: 5.018,40 zł);

d)     Środki finansowe na realizację zadania w kwocie 3.000.000,00 zł będą pochodziły z „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”,

e)      Środki finansowe na realizację zadania w kwocie 2.500,00 zł będą pochodziły od lokalnych przedsiębiorców.

 

Planowane zakończenie realizacji zadania to 31 października 2016 r.

Pobierz informację - realizacja zadania [PDF]

 

Przebudowa dróg powiatowych

Powrót