Tutaj jesteś Aktualności Budujemy mosty dla Pana Starosty

Aktualności

01-06-2016

Budujemy mosty dla Pana Starosty

Zdjęcie Artykułu

Tę piosenkę znają nawet przedszkolaki. Dzisiaj przypominał nam się ten tekst. Dlaczego? Bo po wielu latach udało się pozyskać pieniądze na zbudowanie nowego mostu w Grabowcach Dolnych. Zarząd Powiatu Ryckiego, w związku z ogłoszonym na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa naborem wniosków o dofinansowanie zadań środkami rezerwy subwencji ogólnej budżetu Państwa, złożył wniosek o wsparcie finansowe zadania pn. „Przebudowa mostu w Grabowcach Dolnych”.

 

Środki na wkład własny zostały zabezpieczone w budżecie Powiatu na rok 2016, a zadanie przekazane do koordynacji jednostce podległej - Zarządowi Dróg Powiatowych w Rykach. Wartość przedsięwzięcia oszacowano na kwotę 1 200 000 zł . „Most ten został wybudowany prawdopodobnie  latach 30-tych XX wieku,  jest w fatalnym stanie technicznym. Drewniane elementy nawierzchni mostu oraz barier bezpieczeństwa są w znacznym stopniu spróchniałe i spękane, a nośne elementy stalowe skorodowane. Dalsze prowadzenie napraw bieżących nie zapewniało w pełni bezpieczeństwa użytkownikom drogi powiatowej 1431L. Most wymaga natychmiastowej, gruntownej i kompleksowej przebudowy – dlatego wspólnie z Gminą Nowodwór podjeliśmy ten wysiłek finansowy. Postanowiliśmy wreszcie skończyć z prowizorką i wybudować nowy bezpieczny obiekt. Cieszy fakt, że po raz kolejny udało się pozyskać  duże pieniądze. I choć wysiłek jest spory a konkurencja duża to mogę dumnie powiedzieć, że wysiłek wielu osób został właściwie nagrodzony. – mówi Starosta Rycki Stanisław Jagiełło. 

Realizacja przedsięwzięcia wpłynie bezpośrednio na zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników obiektu mostowego (głównie z uwagi na zwiększenie nośności z dotychczasowych, (teoretycznie) 5t do 30t. Poza rozbiórką mostu przewidziano nową konstrukcję jezdni na długości ok. 100 m (dojazdy do mostu) warstwy: ścieralna 4cm, wiążąca (układana 2 razy) 5 cm, podbudowa z kruszywa gr. 20 cm, podbudowa z betonu B-15 o gr. 15 cm oraz B-30 gr. 25 cm. Szerokość nawierzchni oraz chodników zostanie dostosowana do parametrów normatywnych. Istniejące skarpy nasypu podobnie jak rowy zostaną odtworzone. Zjazdy zostaną przebudowane z kruszywa łamanego. Nawierzchnia drewniana (mostu) o szerokości ok. 5,7 m zostanie zmieniona na bitumiczną i poszerzona do 6,8 m z opaskami bezpieczeństwa o szer. 2x0,75m. Długość mostu wzrośnie z 10,8 m do 13,8 m (ze skrzydełkami), a szerokość całkowita z 6,0 m do 7,5m.

Budujemy mosty dla Pana Starosty

Powrót