Tutaj jesteś Aktualności Informacja o wszczęciu postępowania o...

Aktualności

11-08-2016

Informacja o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie ekspertyz ornitologiczno-chiropterologicznych

Zdjęcie Artykułu

Zarząd Powiatu Ryckiego informuje, iż zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie ekspertyz ornitologiczno – chiropterologicznych w zakresie występowania ptaków i nietoperzy dla budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego dla projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego”.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dla projektu o tytule: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego”, planowanego do aplikowania o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego, ekspertyz ornitologiczno – chiropterologicznych w zakresie występowania ptaków i nietoperzy dla budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego.
 
Budynki objęte ekspertyzą:
 1. Budynki Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach im. Władysława Korżyka:
  1. budynek szkoły – kubatura budynku: 6836,94 m3,
  2. budynek internatu – kubatura budynku: 8452,00 m3,
  3. budynek warsztatów szkolnych - segment 1 – kubatura budynku: 6836,94 m3,
  4. budynek warsztatów szkolnych - segment 2 – kubatura budynku: 1993,96 m3,
  5. budynek Stacji Diagnostycznej – kubatura budynku: 1289,28 m3;
 2. Budynek warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach – kubatura budynku: 8839,16 m3;
 3. Budynki Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie im. gen. Franciszka Kleeberga:
  1. budynek szkoły – kubatura budynku: 13097,35 m3,
  2. budynek internatu – kubatura budynku: 9965,48 m3,
  3. budynek pracowni zajęć praktycznych – kubatura budynku: 12350,00 m3;
 4. Budynki Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Dęblinie im. Marii Dąbrowskiej:
  1. budynek szkoły – kubatura budynku: 10849,00 m3,
  2. budynek warsztatów szkolnych – kubatura budynku: 3629,08 m3;
 5. Budynek Domu Pomocy Społecznej im. Siostry H. Drozdowskiej w Leopoldowie – kubatura budynku: 3525,48 m3;
 6. Budynek internatu Zespołu Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie – kubatura budynku: 16186,05 m3;
 7. Budynek zlokalizowany przy ul. Żytniej 26 w Rykach – kubatura budynku: 414,30 m3,
 8. Budynek Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach przy ul. Kolejowej 10 – kubatura budynku: 2057,50 m3.
 
Termin realizacji zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy.
 
Szczegółowe  informacje są dostępne na stronie BIP Starostwa: 
Powrót