Tutaj jesteś Aktualności Informacja o wszczęciu postępowania o...

Aktualności

11-08-2016

Informacja o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej monitoringu wizyjnego budynku zlokalizowanego przy ul. Żytniej 22

Zdjęcie Artykułu

Zarząd Powiatu Ryckiego informuje, iż zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej monitoringu wizyjnego budynku zlokalizowanego przy ul. Żytniej 22 wraz z załącznikami dla zadania pn.: „Przystosowanie budynku zlokalizowanego przy ul. Żytniej 22 w Rykach na potrzeby placówki opiekuńczo - wychowawczej”.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej monitoringu wizyjnego, dla projektu o tytule: „Przystosowanie budynku zlokalizowanego przy ul. Żytniej 22 w Rykach  na potrzeby placówki opiekuńczo - wychowawczej”, planowanego do aplikowania o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
 
Budynek objęty zadaniem:
1. Budynek zlokalizowany przy ul. Żytniej 22 w Rykach.  
 
Projekt powinien obejmować zaprojektowanie kamer wewnętrznych i zewnętrznych dla budynku zlokalizowanego przy ul. Żytniej 22 w Rykach wraz z urządzeniami aktywnymi, które będą zlokalizowane w pomieszczeniu Dyrektora placówki (poddasze). W pomieszczeniu Dyrektora należy zaprojektować punkt nadzoru budynku, w którym należy przewidzieć jednostkę komputerową z oprogramowaniem zarządzanym wraz z minimalnie jednym monitorem. System nadzoru wizyjnego powinien być oparty o urządzenia IP (kamery, sieciowy serwer rejestrujący, okablowanie strukturalne, oprogramowanie zarządzające). Okres archiwizacji zapisanego materiału z kamer powinien wynosić co najmniej 60 dni. Projekt powinien zakładać zastosowanie wszystkich kamer IP w wykonaniu megapikselowym Full HD, co pozwoli na osiągnięcie optymalnej jakości zarejestrowanego materiału ze wszystkich stref obiektu – zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. Biorąc pod uwagę potencjalną zmienność warunków oświetlenia wszystkie kamery muszą być wyposażone w zintegrowane oświetlacze IR. Ponadto, w celu zapewnienia łatwości przyszłej obsługi systemu oraz obniżenia kosztów serwisowania, wszystkie kamery zewnętrzne i kopułki wewnętrzne muszą posiadać profesjonalne zintegrowane obiektywy z funkcjonalnością autofocus. System monitoringu wizyjnego ma objąć obserwacją cały obszar placówki zlokalizowanej przy ul. Żytniej 22 w Rykach (ze szczególnym uwzględnieniem wejść i wjazdu) oraz kluczowe miejsca wewnątrz budynku.
 
System monitoringu w całości powinien być oparty o technologię IP oraz architekturę klient-serwer – pozwalającą na budowę otwartego, łatwo rozbudowywalnego systemu. System musi zapewniać obsługę kamer IP, w tym minimalnie 2 megapikselowych, wielu producentów gwarantującą możliwość wykorzystania różnego typu sprzętu w przypadku późniejszej rozbudowy czy przebudowy.
 
Stacja operatorska z zainstalowanym oprogramowaniem ma umożliwić obsłudze ogląd z kamer podłączonych do systemu monitoringu. Na stacji operatorskiej będą wyświetlane na żywo obrazy z kamer jak i będzie możliwość odtwarzania na nich zarejestrowanego wcześniej materiału wideo. Stacja operatorska musi zostać wyposażona w profesjonalny monitor LED przeznaczony do pracy ciągłej.
 
Termin realizacji zamówienia  wynosi maksymalnie 7 dni od dnia podpisania umowy
 
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie BIP Starostwa:
Powrót