Tutaj jesteś Aktualności WAŻNE !!! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

Aktualności

26-08-2016

WAŻNE !!! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

Zdjęcie Artykułu

W związku z wystąpieniem ASF (afrykańskiego pomoru świń) na terenie kraju
i w województwie lubelskim, w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbyło się kolejne szkolenie dotyczące zwalczania tej jednostki chorobowej. Szkolenie otworzyli wojewoda lubelski profesor Przemysław Czarnek  oraz wicewojewoda Robert Gmitruczuk.
 


- Problem jest bardzo poważny i istotne jest, abyśmy wszyscy mieli świadomość tego, czym jest ASF oraz czym grozi (…). ASF jest problemem nas wszystkich. Dlatego świadomość obowiązku, jaki spoczywa na nas jest ogromnie ważna. Jeżeli nie będziemy tego świadomi
i nie będziemy robić wszystkiego, aby powstrzymać ASF, to wszyscy będziemy dotknięci skutkami tej choroby. Cieszę się, że Państwo tutaj jesteście
– powiedział wojewoda do uczestników szkolenia.
 
CO TO JEST AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ ?
Afrykański pomór świń (ASF) to szybko szerząca się choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki.

LUDZIE NIE SĄ WRAŻLIWI NA ZAKAŻENIE WIRUSEM ASF-
CHOROBA NIE STWARZA ZAGROŻENIA DLA ICH ZDROWIA I ŻYCIA.

Najczęściej wprowadzenie wirusa ASF do rejonu wolnego od choroby następuje poprzez:
 1. transport żywca;
 2. mięso,
 3. produkty mięsne,
 4. odpadki kuchenne i poubojowe, pochodzące od chorych świń i dzików.
 
Najczęstszą przyczyną zakażenia świń jest bezpośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi lub zakażonymi odpadkami żywnościowymi.
 
W przypadku terenów o wysokim zagęszczeniu gospodarstw utrzymujących świnie rozprzestrzenienie się wirusa między gospodarstwami jest łatwe – odbywa się to za pośrednictwem osób odwiedzających gospodarstwo lub zakażonej paszy, wody, czy narzędzi.
 
 JAK ROZPOZNAĆ AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ ?
U świń mogą pojawić się następujące objawy:
 • wysoka gorączka, z tym że gorączkujące świnie mają początkowo zachowany apetyt i zachowują się normalnie;
 • liczne padnięcia świń w każdym wieku;
 • sinica skóry uszu, brzucha i boków ciała, drobne, lecz liczne wybroczyny w skórze;
 • duszność, pienisty lub krwisty wypływ z nosa;
 • biegunka, często z domieszką krwi.
 

U dzików mogą pojawić się następujące objawy:
 • zwiększone padnięcia;
 • osłabienie, zaburzenia w poruszaniu się, utrata orientacji, ograniczony odruch ucieczki;
 • sinica skóry uszu, brzucha i boków ciała, drobne, liczne wybroczyny na skórze;
 • duszność, pienisty lub krwisty wypływ z nosa;
 • biegunka, często z domieszką krwi.
 
JAK ZAPOBIEGAĆ AFRYKAŃSKIEMU POMOROWI ŚWIŃ ?
 • Ograniczyć dostęp osobom postronnym do pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się zwierzęta, w szczególności osobom, które w ostatnim czasie przebywały na terytorium Federacji Rosyjskiej lub Białorusi;
 • Zabezpieczyć swoje gospodarstwo przed przedostaniem się dzików, zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt wolno żyjących;
 • Stosować w gospodarstwie procedury sanitarne – utrzymywać gospodarstwo w czystości, dbać o czystość sprzętu używanego w gospodarstwie, stosować odkażanie bieżące, używać osobnego obuwia odzieży ochronnej oraz narzędzi do obsługi zwierząt;
 • Nie wprowadzać do gospodarstwa zwierząt niewiadomego pochodzenia – bez świadectwa zdrowia lub wykazujących jakiekolwiek objawy osłabienia;
 • Nie skarmiać zwierząt odpadkami żywności.
 
JAK MYŚLIWI I LEŚNICY MOGĄ POMÓC W ZAPOBIEGANIU AFRYKAŃSKIEMU POMOROWI ŚWIŃ ?
 • Zgłaszać do najbliższego powiatowego lekarza weterynarii każdego zaobserwowanego dzika, który wykazuje objawy nasuwające podejrzenie ASF lub padłego dzika znalezionego w czasie polowań lub wykonywania czynności służbowych;
 • Przestrzegać higieny po zakończonym polowaniu (nie pozostawiać patrochów w lesie, zdezynfekować sprzęt łowiecki oraz koła pojazdów, zmienić obuwie i odzież);
 • Myśliwy po polowaniu przez 72h nie powinien wchodzić do chlewni;
 • Nie pozostawiać odpadków żywnościowych w lesie;
 • Myśliwi i leśnicy utrzymujący świnie we własnym gospodarstwie winni pamiętać o bezwzględnym przestrzeganiu higieny przed każdorazowym wejściem do chlewni.
 
PODEJRZEWASZ WYSTĄPIENIE AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ ?
Zauważyłeś u świń objawy nasuwające podejrzenie choroby zakaźnej, natychmiast zgłoś swoje podejrzenia choroby (obowiązek ustawowy obwarowany sankcją karną*) do powiatowego lekarza weterynarii bezpośrednio, albo za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się gospodarstwem lub właściwego miejscowo organu samorządu terytorialnego (wójta, burmistrza).
 
ZGŁOSIŁEŚ PODEJRZENIE AFRYKAŃSKIEGO POMORU – CO DALEJ ?
Po dokonaniu zgłoszenia – do czasu przybycia urzędowego lekarza weterynarii – jeżeli jesteś hodowcą to masz obowiązek:
 • izolacji i strzeżenia w gospodarstwie wszystkich przebywających tam zwierząt;
 • wstrzymania się od wywożenia, wynoszenia i zbywania produktów z gospodarstwa, w szczególności mięsa, zwłok zwierzęcych, środków żywienia zwierząt, wody, ściółki, nawozów naturalnych;
 • uniemożliwienia dostępu osobom postronnym do pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się zwierzęta podejrzane o zakażenie lub chorobę.
*Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 roku Nr 213 poz. 1342 ze zm.)
 
PAMIĘTAJ !!!

Na obszarach: ochronnym i objętym ograniczeniami w związku z wystąpieniem ASF u dzików, obowiązuje zakaz wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, gdzie są utrzymywane świnie: zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących od dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń.
 
Każdy dzik odstrzelony na obszarze objętym ograniczeniami albo na obszarze ochronnym powinien zostać niezwłocznie dostarczony wraz ze wszystkimi częściami ciała, w tym z narządami wewnętrznymi, do położonego na tym samym obszarze: punktu skupu dziczyzny lub zakładu obróbki dziczyzny lub innego zakładu nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą być przechowywane tusze lub skóry dzików.
Tusze, wszystkie części ciała oraz skóry ww. dzików mogą być przemieszczone ww. punktów i zakładów, wyłącznie po uzyskaniu ujemnego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku afrykańskiego pomoru świń.*
*zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń (poz. 420)
 
HODOWCO, MYŚLIWY, LEŚNIKU PAMIĘTAJ !!!
Za świnie zabite, poddane ubojowi oraz padłe w wyniku zastosowanych zabiegów nakazanych przez Inspektorat Weterynarii przy zwalczaniu ASF przysługuje odszkodowanie ze środków budżetu państwa.
Kraj, w którym wystąpi ASF narażony jest na bardzo duże straty ekonomiczne w przemyśle mięsnym oraz hodowli, powodowane wstrzymaniem obrotu i eksportu świń, mięsa wieprzowego oraz produktów pozyskiwanych od świń, a także padnięciami świń i kosztami likwidacji ognisk choroby. ASF dotyczy dzików jak i świń zarówno w dużych, jak i małych gospodarstwach
 
 Więcej informacji na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii:
http://old.wetgiw.gov.pl/
Powrót