Tutaj jesteś Aktualności Jubileusz 70–lecia powstania...

Aktualności

03-11-2016

Jubileusz 70–lecia powstania Wojskowego Koła Łowieckiego nr 155 SOKÓŁ w Stawach

Zdjęcie Artykułu

Uroczystości Jubileuszowe 70-lecia powstania Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 155 SOKÓŁ w Stawach, które Honorowym Patronatem objął Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski, rozpoczęła Msza Święta Hubertowska odprawiona po raz pierwszy w tak uroczystej łowieckiej oprawie w kościele parafialnym Najświętszego Zbawiciela w Rykach.

Mszy przewodniczył Dziekan Dekanatu Ryckiego  ks. kan. Krzysztof Czyrka, kazanie wygłosił Kapelan Myśliwych Okręgu Lubelskiego ks. kan. Waldemar Stawinoga, mszę celebrował ks. Dariusz Cabaj proboszcz parafii w Bobrownikach. Niepowtarzalną oprawę muzyczną uroczystości stworzył zespół sygnalistów muzycznych „Trompes de Pologne”. Tuż po zakończeniu mszy odbył się koncert muzyki myśliwskiej. Dźwięki francuskich rogów par force spotęgowane wspaniałą akustyką kościoła w Rykach wywarły na słuchaczach ogromne wrażenie, za co zespół został nagrodzony licznymi brawami. Mieszkańcy Ryk i okolic mieli wyjątkową okazję wysłuchania koncertu jedynego w Polsce zespołu grającego tą niepowtarzalną w swym brzmieniu muzykę. Na uroczystości znalazły się również ptaki łowcze- sokoły,   co wiąże się  z nazwą koła jak również nawiązuje do staropolskich tradycji łowieckich. Członkom Koła zależało nam na tym, aby pokazać szerszemu gronu mieszkańców Ryk i okolic fragment bogatej tradycji i kultury łowieckiej zawartej w formie  ceremoniału Mszy Hubertowskiej.

Kolejna część uroczystości odbyła się w Restauracji  Hotelu Oliwia, na którą przybyli zaproszeni goście. Wicemarszałek Województwa Lubelskiego  Grzegorz Kapusta, Starosta Powiatu Ryckiego Stanisław Jagiełło, członek Zarządu Powiatu Puławskiego Jan Ziomka, Burmistrz Miasta Ryki Jarosław Żaczek, Komendant Powiatowej Komendy Policji w Rykach nadkom. Marek Tchórz, przedstawiciele Nadleśnictwa Puławy,   władze łowieckie oraz prezesi zaprzyjaźnionych kół łowieckich. Przy dźwiękach sygnałów łowieckich wprowadzono sztandar Koła który został odznaczony przez Marszałka honorową odznaka „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego”. Członek Kapituły odznaczeń łowieckich NRŁ PZŁ  Karol Cichowski odczytał przesłany na nasz adres, list gratulacyjny od Łowczego Krajowego  dr. Lecha Blocha.

Praca organizacyjna i praca terenowa związana z gospodarką łowiecką w kole łowieckim to przede wszystkim praca społeczna. Myśliwi realizują zadania związane z ochroną środowiska,   dbają o zachowanie bioróżnorodności zwierzyny w środowisku, uczestniczą w programie odbudowy zwierzyny drobnej na Lubelszczyźnie. Poświęcają własny czas i środki często kosztem innych obowiązków dnia powszedniego. Jako społeczność zorganizowana   włączają się też w akcje pomocowe i charytatywne. Poprzez hodowle psów polskich ras myśliwskich ogara i gończego polskiego,   promują polskie łowiectwo oraz Lubelszczyznę na międzynarodowej arenie kynologicznej.

Za szczególne zasługi w zakresie działalności łowieckiej,   Wojskowe Koło Łowieckie nr 155 „Sokół” zostało uhonorowane odznaczeniami łowieckimi oraz honorowymi medalami „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego”.

Po części oficjalnej zaproszono wszystkich do zwiedzania  wystawy dawnej broni myśliwskiej pochodzącej z połowy XIX wieku oraz trofeów łowieckich, dorobku hodowlanego świadczącego o atrakcyjności  łowisk położonych w widłach Wisły i Wieprza powiatu puławskiego i ryckiego, zachodniej części Lubelszczyzny.
Tomasz Hubert Marcinkowski

Jubileusz 70–lecia powstania Wojskowego Koła Łowieckiego nr 155 SOKÓŁ w Stawach

Powrót