Tutaj jesteś Aktualności Wizyta pracowników Poradni...

Aktualności

18-11-2016

Wizyta pracowników Poradni Psychologicznej „Insigt” z Brześcia z Białorusi

Zdjęcie Artykułu

W dniach 25 – 27.10.2016 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dęblinie miała zaszczyt gościć pracowników z Profesjonalnej Poradni Psychologicznej „Insight” z Brześcia z Białorusi. Zaplanowana i zrealizowana wizyta jest efektem nawiązania międzynarodowej współpracy w celu wymiany doświadczeń miedzy placówkami.

Do Polski przyjechało 6 specjalistów:

  1. Anna Naumenko – dyrektor Centrum Insight
  2. prof. dr hab. Lidia Łysiuk – wykładowca Uczelni w Brześciu i WSEI w Lublinie
  3. dr Ina Shmatkowa
  4. mgr Olga Romaniuk
  5. mgr Alesia Lancewicz oraz
  6. logopeda mgr Rusłana Sancewicz.
 
Dzięki pozyskanym przez Poradnię PP-P w Dęblinie sponsorom zaproszeni goście mieli zapewnione noclegi i atrakcje turystyczne w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.

W pierwszym dniu wizyty goście z Brześcia wraz z pracownikami PP-P Dęblin zwiedzali WSEI oraz zabytki Lublina. Po obiedzie zapoznawczym wszyscy udali się do Centrum Spotkania Kultur w Lublinie na spektakl „Carmen”.

W drugim dniu wizyty, który miał bardziej roboczy i studyjny charakter. Psycholodzy i logopeda z partnerskiej poradni obserwowali zajęcia z młodzieżą ZSZ Nr 2 w Dęblinie prowadzone przez psychologa Ilonę Skalińską oraz pedagoga Marię Fal-Kamińską. Warsztaty dotyczyły  tematyki stresu  i ciąży bez alkoholu. Po warsztatach zaproszeni goście wzięli udział w spotkaniu „Grupy Wsparcia dla Pedagogów, Psychologów i Logopedów szkolnych”.
 
W trakcie spotkania dyrektor poradni z Białorusi Anna Naumenko przedstawiła prezentację dotyczącą pracy poradni w Białorusi. Omówiła problemy, z jakimi borykają się w swojej codziennej pracy oraz sposoby i formy pomocy oferowane klientom. Natomiast w ramach wymiany doświadczeń pedagodzy ze wszystkich szkół z rejonu działania poradni zareklamowali swoje szkoły oraz zaprezentowali swoje doświadczenia dotyczące pracy z uczniami w warunkach polskich.

Po spotkaniu i dyskusji panelowej, która przebiegała w niezwykle miłej atmosferze, zaproszeni specjaliści spotkali się na uroczystym obiedzie ze Starostą Ryckim Władysławem Jagiełło oraz Naczelnikiem Wydziału Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Rykach Małgorzatę Grzechnik jak również ze wszystkimi Pracownikami Poradni w Dęblinie. Goście z Białorusi na ręce włodarzy złożyli podziękowania za miłe przyjęcie oraz wyrazili chęć nawiązania bliższej i bardziej systematycznej międzynarodowej współpracy z PP-P w Dęblinie.

Po uroczystym obiedzie pracownicy poradni „Insight” wzięli udział w spotkaniu inaugurującym sieć doskonalenia nauczycieli realizowaną już po raz drugi przez PP-P w  Dęblinie. Wykład na temat: „Zrozumieć dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej” wygłosiła Ewa Bartos ze Specjalistycznej Poradni Psychoprofilaktyki i Terapii rodzin w Lublinie.

W ostatnim dniu wizyty goście z Białorusi zwiedzali SOSW w Dęblinie, obserwowali zajęcia pokazowe z uczniami niepełnosprawnymi oraz oglądali przedstawienie Złota Kaczka w wykonaniu uczniów szkoły. W dalszej części wizyty już na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dęblinie w ramach wymiany opinii i zawodowych doświadczeń zaproszeni goście zapoznali się z codzienną pracą w Poradni w zakresie diagnozy, terapii i oddziaływań profilaktycznych. Spotkanie przebiegało w bardzo dobrej atmosferze, goście byli zainteresowani sposobami wsparcia uczniów, aspektami diagnozy i oddziaływań terapeutycznych stosowanych wobec dzieci, młodzieży i ich rodziców.

 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dęblinie

Wizyta pracowników Poradni Psychologicznej „Insigt” z Brześcia z Białorusi

Powrót