Tutaj jesteś Aktualności Samorząd powiatowy podziękował...

Aktualności

01-12-2016

Samorząd powiatowy podziękował Komendantowi Markowi Tchórzowi za pracę

Zdjęcie Artykułu

28 listopada br. podczas posiedzenia Rady Powiatu w Rykach samorządowcy podziękowali odchodzącemu ze stanowiska Komendantowi Powiatowemu Policji w Rykach nadkom. Markowi Tchórzowi, za trzy lata udanej i owocnej współpracy.

Przewodnicząca Rady Powiatu Hanna Czerska-Gąsiewska wraz ze Starostą Ryckim Stanisławem Jagiełło wręczyli nadkom. M. Tchórzowi pamiątkowy dyplom z podziękowaniami za pracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu ryckiego, jak również za zaangażowanie i działania, dzięki którym wybudowano i wyposażono nową siedzibę Komendy Powiatowej Policji w Rykach.

Powiat Rycki będzie zawsze dla mnie miejsce szczególnym. Nowa siedziba Komendy oraz wręczenie sztandaru dla Policji to wyjątkowe wydarzenia, zarówno dla funkcjonariuszy jak i całej społeczności lokalnej. Udało się je zrealizować dzięki pracy i zaangażowaniu wielu osób, miedzy innymi władzą samorządowym powiatu ryckiego, za co Państwu serdecznie dziękuję – powiedział w trakcie spotkania nadkom. Marek Tchórz.

Od 1 grudnia 2016 r. nowym Komendantem Powiatowym Policji w Rykach będzie podinspektor Kazimierz Kula, dotychczasowy Komendant Powiatowy Policji w Kraśniku.  Natomiast nadkom. Marek Tchórz będzie sprawował funkcję Komendanta Powiatowego Policji w Kraśniku.

Samorząd powiatowy podziękował Komendantowi Markowi Tchórzowi za pracę

Powrót