Tutaj jesteś Aktualności Największa w dziejach powiatu...

Aktualności

01-12-2016

Największa w dziejach powiatu inwestycja drogowa zakończona

Zdjęcie Artykułu

28 listopada br. odbył się odbiór końcowy robót budowlanych realizowanych w ramach zadania pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa na kluczowych połączeniach drogowych powiatu ryckiego z powiatem garwolińskim i łukowskim poprzez przebudowę dróg powiatowych łączących drogę krajową Nr 17 z tymi powiatami”.

Prace na tą ogromną inwestycją rozpoczęły się w maju br. Przebudową objęta została cała droga powiatowa 1415L z Ryk do Kłoczewa i dalej przez Stare Zadybie, Stryj, Gęsią Wólkę, Sokolę do granicy powiatu ryckiego oraz droga 1427L przez Rososz i część drogi od Leopoldowa do granicy gminy Ryki.

Dofinansowanie na realizację tej największej inwestycji na drogach powiatowych, pozyskał Powiat Rycki w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Zwoleniu.

 W ramach inwestycji zostały wykonane roboty budowlane na niżej wymienionych odcinkach dróg:
1)     droga powiatowa Nr 1415L – droga klasy Z - od km 0+265,99 do km 16+596,74;
2)     droga powiatowa Nr 1427L - droga klasy Z od km 0+000 do km 2+107;
3)     droga powiatowa Nr 1349L – droga klasy Z - od km 8+143,37 do km 11+490;
4)     droga powiatowa Nr 1419L - droga klasa L - od km 0+000 do km 5+515;
5)     droga powiatowa Nr 1420L – droga klasy L - od km 6+300 do km 8+865.

Łączna kwota realizacji zadania wyniosła 7.763.870,00 zł, środki te pochodzą z następujących źródeł:

a)      Powiat Rycki: 1.599.803,86 zł;
b)     Gmina Ryki: 1.732.405,14 zł;
c)     Gmina Kłoczew: 1.429.161,00 zł;
d)     „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”: 3.000.000,00 zł
e)      Lokalni przedsiębiorcy: 2.500,00 zł.

Największa w dziejach powiatu inwestycja drogowa zakończona

Powrót