Tutaj jesteś Aktualności Plan Zimowego Utrzymania Dróg...

Aktualności

05-12-2016

Plan Zimowego Utrzymania Dróg Powiatowych

Zdjęcie Artykułu

Przedstawiamy Plan Zimowego Utrzymania Dróg Powiatowych w sezonie zimowym 2016/2017 przygotowany przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach.

 

PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [352.39 KB]Przypominamy mieszkańcom Powiatu Ryckiego, iż Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada obowiązek na właścicieli nieruchomości dbania o czystość przy swoich nieruchomościach i działkach.

Obowiązek sprzątania chodnika dotyczy:

  • właścicieli,
  • współwłaścicieli nieruchomości,
  • użytkowników wieczystych,
  • jednostek organizacyjnych,
  • osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu,
  • innych podmiotów władających nieruchomością.

Obowiązek ten dotyczy właścicieli wszystkich nieruchomości, bez względu na przeznaczenie i sposób użytkowania. W związku z tym bez znaczenia jest czy działka granicząca z chodnikiem jest czy nie jest zabudowana i czy właściciel mieszka, czy nie mieszka na danej posesji oraz czy nieruchomość ma charakter mieszkalny czy inny.

Zgodnie z przepisem właściciel jest zobowiązany do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodnika przyległego do jego nieruchomości. Nie dotyczy to tylko okresu zimowego, ale całego roku. Obowiązek ten polega na sprzątaniu chodnika i utrzymaniu go w należytym porządku. W zimie poprzez usuwanie śniegu i lodu, w innych porach roku poprzez usuwanie błota i innych zanieczyszczeń, które gromadzą się na chodniku np. trawa.

 

Powrót