Tutaj jesteś Aktualności Program wyrównywania różnic między...

Aktualności

22-12-2016

Program wyrównywania różnic między regionami

Zdjęcie Artykułu

Starosta Rycki Stanisław Jagiełło informuje, że Zarząd Powiatu w Rykach na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2016 roku przyjął zaproszenie do realizacji Programu wyrównywania różnic między regionami III w roku 2017.

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Szczegółowe zasady oraz procedury realizacji Programu dostępne są na stronie internetowej www.pfron.org.pl w zakładce Programy i zadania PFRONProgramy realizowane obecnie.

Informacji o programie w Oddziale Lubelskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych można uzyskać pod nr tel. 81 466 76 07 lub 81 466 76 00

Jednocześnie informujemy,  że nabór wniosków i wystąpień w obszarach B, C, D, F i G na rok 2017  trwa do 28 lutego 2017 roku do Starostwa Powiatowego w Rykach zaś do Oddziału Lubelskiego PFRON do 15 marca 2017 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z procedurami realizacji Programu wyrównywania różnic między regionami III.

Szczegółowe informacje: http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/program-wyrownywania-ro

Procedury realizacji programu, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [121.64 KB]

 

Powrót