Tutaj jesteś Aktualności Od 2 stycznia 2017 r. uruchomiamy...

Aktualności

30-12-2016

Od 2 stycznia 2017 r. uruchomiamy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

Zdjęcie Artykułu

Zapraszamy do zapoznania się z informacją.

Pomoc prawna będzie polegała na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,     
 • pomoc w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

 

Osobami uprawnionymi do uzyskania bezpłatnej pomocy prawnej są:

 

 • osoby, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, 693 i 1045) i wobec którym w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863),
 • kombatanci,
 • weterani,
 • osoby które nie ukończyły 26 lat,
 • osoby, które ukończyły 65 lat,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.   

    

 

    Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej będzie prowadzony w:

 • Starostwie Powiatowym w Rykach przy ul. Wyczółkowskiego 10A, pokój 118, tel. 81 8657459 ( od dnia 2 stycznia 2016 r.), w godzinach 12:00-16:00. Osobami udzielającymi nieodpłatnych porad prawnych będą radcowie i adwokaci.
 • Urząd Miasta Dęblin, Rynek 12, lokal biurowy nr 1, środy od godziny 14:00 do 18:00,
 • Urząd Gminy Ułęż, Ułęż 168, lokal biurowy nr 10,  wtorki  od godziny 12:00 do 16:00,
 • Gminny Ośrodek Kultury w Stężycy, ul. Królewska 4, piątki od godziny 14:00 do 18:00
 • Gminny Ośrodek Kultury w Kłoczewie, ul. Klonowa 2, lokal biurowy nr 1,
  poniedziałki od godziny 14:00 do 18:00,
 • Urząd Gminy Nowodwór, lokal biurowy nr 67 (dawny budynek policji), czwartki od godziny 14:00 do 18:00
 • Prowadzącym punkty nieodpłatnych porad w gminach powiatu i mieście Dęblin jest  Stowarzyszenie „Bezpieczny Dom” z siedzibą w Kilecach

 

 

Więcej informacji można uzyskać na stronie darmowapomocprawna.ms.gov.p,

     

linki do pobrania https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/materialy-do-pobrania/ :

                            

 

Załączniki:

 

Zestawienie tabelaryczne punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r., plik: Rozszerzenie: odt, Rozmiar: [37.57 KB]

Powrót