Tutaj jesteś Aktualności Budżet powiatu na 2017 rok uchwalony

Aktualności

03-01-2017

Budżet powiatu na 2017 rok uchwalony

Zdjęcie Artykułu

Projekt budżetu na 2017 rok z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie oraz Rady Powiatu w Rykach

Jednogłośnie Rada Powiatu w Rykach na sesji w dniu 29 grudnia 2016 r.  przyjęła  budżetu powiatu na 2017 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017-2020. Obecnych na sesji było 14 radnych i wszyscy jednogłośnie zagłosowali za przyjęciem projektu budżetu przedstawionego przez Zarząd Powiatu.
Głosowanie Radnych poprzedziła prezentacja multimedialna, przedstawiona przez Skarbnika Powiatu Jadwigę Trzcińską, która pokrótce omówiła założenia do budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej, jak również plany inwestycyjne i  pozyskanie bezzwrotnych środków finansowych na realizację inwestycji. Przedstawiła również opinię organu nadzoru, tj. Regionalnej Izby Obrachunkowej, która jest pozytywna i  bez uwag.

Zaplanowano dochody powiatu w kwocie 54.642.846 zł, natomiast wydatki zamknęły  się kwotą 57.648.946 zł, w związku z czym planuje się deficyt budżetowy w kwocie 3.006.100 zł. Przyjęto  do realizacji zadania inwestycyjne, na które przeznaczy się około 17%  planowanych wydatków. Zarząd będzie podejmował  działania w celu pozyskania dodatkowych środków zewnętrznych bezzwrotnych.

Dziękując za przyjęcie jednogłośnie budżetu powiatu na 2017 rok Starosta Rycki Stanisław Jagiełło złożył podziękowania wszystkim radnym, dyrektorom jednostek organizacyjnych powiatu, kierownikom wydziałów starostwa, służbom finansowym oraz wszystkim pracownikom powiatu, którzy zaangażowani byli przy konstrukcji  budżetu i zadań inwestycyjnych.

Więcej informacji o budżecie powiatu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz  poniżej, zapraszamy.

Prezentacja - WIeloletnia prognoza finansowa Powiatu Ryckiego, plik: Rozszerzenie: pptx, Rozmiar: [3.21 MB]

Prezentacja - Budżet Powiatu Ryckiego na 2017 r., plik: Rozszerzenie: pptx, Rozmiar: [13.83 MB]

Powrót