Tutaj jesteś Aktualności Budowa „ekspresówki” na terenie...

Aktualności

13-01-2017

Budowa „ekspresówki” na terenie powiatu coraz bliżej

Zdjęcie Artykułu

Wiosną bieżącego roku rozpoczną się prace przy budowie drogi ekspresowej S17 od węzła Kurów Zachód w kierunku Warszawy – zapowiada lubelski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jednym z etapów realizacji tej części inwestycji jest budowa obwodnicy Ryk.

Zaprojektowanie i budowa odcinka drogi ekspresowej S17 Skrudki – Kurów, przebiegającego m.in. przez powiat rycki, jest częścią większej inwestycji. Docelowo droga ekspresowa S17 Warszawa – Hrebenne (granica z Ukrainą) w ciągu trasy europejskiej E372 połączy aglomerację warszawską z Lubelszczyzną i poprowadzi ruch dalej w kierunku Lwowa. Pomiędzy Kurowem a Piaskami będzie przebiegała na wspólnym odcinku z drogą ekspresową S12, tworząc główną oś transportową w województwie lubelskim. Na początkowym odcinku (od S8 do A2) droga ma stanowić wschodnią obwodnicę Warszawy, część ekspresowej obwodnicy Warszawy.

Budowa S 17 jest jednym z elementów budowy nowoczesnego systemu komunikacyjnego Polski, który pozwoli na uzyskanie wymiernych korzyści na wszystkich poziomach: regionalnym, krajowym, oraz międzynarodowym. „Ekspresówka” przejmie części ruchu z istniejących dróg krajowych i wojewódzkich, odsunie ruch ciężki od obszarów zabudowanych, skróci czas podróży, zmniejszy ryzyko wypadków, ograniczy emisję spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg.

Budowana trasa będzie drogą dwujezdniową z dwoma pasami ruchu, wraz z siecią powiązań z innymi drogami publicznymi. Inwestycja obejmuje budowę wiaduktów, mostów i skrzyżowań . Powstaną drogi dojazdowe, chodniki, system odwodnienia (w tym kanalizacji deszczowej, rowów przydrożnych szczelnych i otwartych) oświetlenie skrzyżowań. Zostaną przebudowane i zabezpieczone urządzenia infrastruktury zewnętrznej, branży elektrycznej, teletechnicznej, sanitarnej, wodociągowej, gazowej, hydrologicznej.
 
Okres realizacji inwestycji:

Prace projektowe: 09.11.2015 r. – 02.02.2017 r.
Prace realizacyjne: 15.03.2017 r. – 20.03.2019 r.

Przewidywany termin oddania odcinka drogi do ruchu: 11.04.2019 r.

Czas realizacji inwestycji to 34 miesiące od daty podpisania umowy. Do czasu realizacji nie wlicza się okresów zimowych, czyli od 15 grudnia do 15 marca, natomiast do czasu projektowania okres zimowy jest wliczany.


Prezentacja , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [4.40 MB]

Powrót