Tutaj jesteś Aktualności Konkurs "Polska wieś - dziedzictwo i...

Aktualności

07-02-2017

Konkurs "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość”

Zdjęcie Artykułu

Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła IX edycję konkursu "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość". Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO. 

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi. W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:

1. Prace naukowe (m. in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;

2. Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi. 

W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań, napisane w sposób atrakcyjny dla potencjalnych czytelników. 
Spośród zgłoszonych prac Kapituła Konkursowa wybierze dwa wyróżniające się opracowania. Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar. Termin nadsyłania prac mija 28 lipca 2017 r.

Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora http://www.fdpa.org.pl/, www.fdpa.org.pl oraz są dostępne w formie wydruku w siedzibie

Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego
Rolnictwa, ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa.

Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: Monika Banaś-Samartzi, e-mail:
mailto:m.b.samartzi@fdpa.org.pl, m.b.samartzi@fdpa.org.pl tel. 695116110;
22 864 03 90; fax 22 864 03 61.
 
Informacje na temat poprzednich edycji konkursu, Kapituły Konkursowej i laureatów można znaleźć na stronie internetowej http://www.fdpa.org.pl/, www.fdpa.org.pl oraz na
http://www.facebook.com/Fundacja.FDPAwww.facebook.com/Fundacja.FDPA. 
Powrót