Tutaj jesteś Aktualności Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny...

Aktualności

09-02-2017

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny zaprasza do udziału w projekcie „Pracuję u siebie”

Zdjęcie Artykułu

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w wieku powyżej 30 roku życia

z terenu powiatów: bialskiego, janowskiego, kraśnickiego, lubartowskiego, lubelskiego, łęczyńskiego, łukowskiego, opolskiego, parczewskiego, puławskiego, radzyńskiego, ryckiego, świdnickiego oraz miast Biała Podlaska i Lublin, poprzez udzielenie 155 osobom wsparcia doradczo-szkoleniowego, z czego minimum 124 osoby otrzymają wsparcie finansowe w postaci bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 23 000 zł oraz podstawowe wsparcie pomostowe w wysokości 700 zł/mies. wypłacane przez pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Ww. osoby należą co najmniej do jednej z następujących grup:

  • osoby w wieku powyżej 50 roku życia,
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach.

Ponadto wśród uczestników projektu mogą być osoby odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, co oznacza, iż należą co najmniej do jednej z ww. grup (od a do e). Warunkiem koniecznym jest przejście reorientowanych osób z systemu ubezpieczeń społecznych rolników (KRUS) do ogólnego systemu ubezpieczeń (ZUS).

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny złożyć wypełniony Formularz rekrutacyjny (dostępny na www.fundacja.lublin.pl) w terminie od 17 lutego do 28 lutego 2017 roku w godzinach od 9:00 do 15:00 w biurze projektu w Łukowie, ul. Międzyrzecka 72C, pok. 5, tel. 25 797 20 75.

Powrót