Tutaj jesteś Aktualności Zaproszenie na XXXV Sesję Rady...

Aktualności

21-03-2017

Zaproszenie na XXXV Sesję Rady Powiatu w Rykach

Zdjęcie Artykułu

Zapraszam na XXXV Sesję Rady Powiatu w Rykach. Sesja odbędzie się w dniu 28 marca 2017 r. /wtorek/ o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego – Ryki, ul. Wyczółkowskiego 10A.

Proponowany porządek Sesji:

 1. Otwarcie sesji.  
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Powiatu w Rykach.
 4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu w okresie od ostatniej sesji.
 5. Zapytania radnych.  
 6. Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach o realizacji zimowego utrzymania dróg i planach remontowych w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w Rykach:
  1. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 r.,
  2. w sprawie udzielenia w 2017 r. Gminie Ułęż pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania polegającego na przebudowie dróg powiatowych Nr 1434L i 1436L,
  3. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Ryckiego na okres od dnia  1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,
  4. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach,
  5. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Mechanicznego dla Dorosłych,  wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka
   w Rykach,
  6. w sprawie likwidacji Technikum Odzieżowego,  wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach.
 8. Odpowiedzi na zapytania radnych.  
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie sesji.
Powrót