Tutaj jesteś Aktualności ZAPROSZENIE NA KONKURS RECYTATORSKI

Aktualności

23-03-2017

ZAPROSZENIE NA KONKURS RECYTATORSKI

Zdjęcie Artykułu

Zespół Szkół im. Kajetana hr. Kickiego serdecznie zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych na Konkurs Recytatorski w języku polskim, niemieckim i angielskim.

Konkurs odbędzie się 26 maja 2017 r. na terenie Szkoły (Sobieszyn–Brzozowa 289 A , 08-504 Ułęż).

Regulamin Konkursu Recytatorskiego

Organizatorem konkursu są nauczyciele języków Zespołu Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie – Brzozowej.

Forma i przebieg konkursu

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich klas gimnazjum i adresowany do wszystkich szkół w powiecie ryckim.

 • Przedmiotem konkursu jest recytacja wybranego utworu poetyckiego zaczerpniętego z literatury polskiej oraz anglo- i niemieckojęzycznej w oryginale.
 • Każde gimnazjum przeprowadza eliminacje wewnętrzne, aby wyłonić po jednym reprezentancie na każdy język.
 • Każdy język stanowi osobną kategorię.
 • Utwory mogą być recytowane w całości lub we fragmentach, czas całej recytacji powinien wynosić do 3 min.
 • Każda prezentacja musi być poprzedzona wprowadzeniem w języku polskim, nie wliczanym do czasu recytacji, zawierającym tytuł wiersza i nazwisko autora.
 • Wraz z Kartą zgłoszenia należy drogą elektroniczną na adres: brzozowa.konkursrecytatorski@wp.pl przesłać do organizatora treść prezentowanego utworu.
 • Przy ocenie będą brane pod uwagę: wymowa, intonacja oraz ogólne wrażenie artystyczne.
 • Laureaci otrzymają nagrody i dyplomy, a nauczyciele-opiekunowie pisemne podziękowania.
 • Przystępując do konkursu uczestnik oraz nauczyciel-opiekun automatycznie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i publikację ich na stronie internetowej Zespołu Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie – Brzozowej.

Cele konkursu:

 • popularyzacja nauki języka polskiego i języków obcych
 • zachęcanie młodzieży do obcowania z poezją
 • kształtowanie wrażliwości na piękno języka literatury

Wypełnioną Kartę zgłoszenia do konkursu należy przesłać drogą elektroniczną na adres: brzozowa.konkursrecytatorski@wp.pl w terminie do dnia: 25 kwietnia 2017.

Wszelkie pytania prosimy kierować na w/w adres mailowy.

Karta zgłoszenia

Zapraszamy do udziału

Źródło: http://sobieszynbrzozowa.pl/2334-2/

Powrót