Tutaj jesteś Aktualności Zaproszenie na XXXVI Sesję Rady...

Aktualności

24-04-2017

Zaproszenie na XXXVI Sesję Rady Powiatu w Rykach

Zdjęcie Artykułu

Zapraszam na XXXVI Sesję Rady Powiatu w Rykach. Sesja odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2017 r. /piątek/ o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego – Ryki, ul. Wyczółkowskiego 10A.

Proponowany porządek Sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Powiatu w Rykach.
 4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu
  w okresie od ostatniej sesji.
 5. Zapytania radnych.
 6. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rykach dotycząca stanu sanitarnego powiatu ryckiego za 2016 r.
 7. Informacje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach:
  1. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach za 2016 r. oraz przedstawienie wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
  2. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 r.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w Rykach:
  1. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  2. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 r.,
  3. w sprawie wspólnej realizacji projektu „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych
   i subregionalnych centrów rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8: Mobilność regionalna
   i ekologiczny transport, Działanie 8.2 Lokalny układ transportowy,
  4. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 4736/9 położonej w Rykach przy
   ul. Żytniej 5,
  5. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych dla niepublicznych szkół
   i placówek oświatowych działających na terenie Powiatu Ryckiego.
 9. Odpowiedzi na zapytania radnych.  
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie sesji.
Powrót