Tutaj jesteś Aktualności VII Powiatowe Targi Edukacji i Pracy

Aktualności

27-04-2017

VII Powiatowe Targi Edukacji i Pracy

Zdjęcie Artykułu

25 kwietnia br. odbyły się VII Powiatowe Targi Edukacji i Pracy. Gospodarzem tegorocznych targów było I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Rykach. Organizatorami przedsięwzięcia są: Starostwo Powiatowe w Rykach oraz Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Oficjalnego otwarcia Targów dokonał Stanisław Jagiełło Starosta Rycki. Przybyłych gości powitał Mariusz Grzelak dyrektor I LO w Rykach razem z Piotrem Gałkowskim dyrektor PUP w Rykach.

Powiatowe Targi Edukacji i Pracy to przedsięwzięcie skierowane do młodzieży, głównie klas trzecich gimnazjum i ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych, jak również do osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz wszystkich zainteresowanych odnalezieniem nowych ścieżek kariery zawodowej. Głównym celem Targów jest przedstawienie oferty edukacyjnej, ofert lokalnego i krajowego rynku pracy oraz wymagań, jakie pracodawcy stawiają potencjalnym pracownikom.

W tegorocznych targach uczestniczyło ogółem 45 wystawców, w tym: 8 szkół ponadgimnazjalnych, 2 uczelnie, 28 pracodawców oraz fundacje, urzędy pracy oraz inspekcje.

Pracodawcy zaoferowali bezrobotnym i poszukującym pracy 59 ofert pracy na 67 stanowisk, m. in. operator zautomatyzowanej linii produkcyjnej, mechanik, ślusarz, spawacz, kucharz, szwaczka, dziennikarz, operator kamery, przedstawiciel handlowy, operator wózka widłowego, projektant mebli.

Osoby odwiedzające targi mogły skorzystać z szeregu porad i konsultacji. Pracownicy  Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach udzielali wszelkich informacji dotyczących świadczonych usług rynku pracy, m.in. pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, szkoleń grupowych i indywidualnych, pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz możliwości aktywizacji zawodowej.

Doradcy zawodowi wykorzystując różnego rodzaju testy i kwestionariusze pomagali zainteresowanym osobom w określaniu zainteresowań, uzdolnień i preferencji zawodowych. Dla osób poszukujących pracy przeprowadzili warsztaty „Kreowanie wizerunku zawodowego w dokumentach aplikacyjnych”.

Specjaliści z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego w Rykach przeprowadzili panel wykładowy.

Na stoisku Państwowej Inspekcji Pracy można było uzyskać poradę z zakresu stosowania Kodeksu Pracy.

Pedagodzy oraz psycholodzy z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych z Ryk i Dęblina służyli będą pomocą młodym ludziom w wyborze dalszej drogi kształcenia. Na stoiskach poradni uczniowie wykonywali test osobowości i zainteresowań, test inteligencji, analizę skłonności zawodowych lub skorzystać z przewodników po zawodach.

W trakcie targów został przeprowadzony konkurs na „Najciekawsze stoisko Powiatowych Targów Edukacji i Pracy”. W tym roku do konkursu przystąpiło 8 wystawców: 6 szkół ponadgimnazjalnych i 2 uczelnie. Decyzją komisji ds. przeglądu i oceny stoisk, konkurs wygrał Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach.

Powrót