Tutaj jesteś Aktualności Uwaga: ćwiczebne uruchomienie syren...

Aktualności

02-06-2017

Uwaga: ćwiczebne uruchomienie syren alarmowych

Zdjęcie Artykułu

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rykach informuje, że zgodnie z pismem z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w Warszawie w dniach 6 - 8 czerwca 2017 r. odbędzie się Ogólnopolskie Ćwiczenie RENEGADE – SAREX 17/I (całodobowo) organizowane przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, Ośrodki Dowodzenia i Naprowadzania.

W związku z powyższym może zostać podany głośny sygnał akustyczny alarmowy dla ludności Powiatu Ryckiego.

Będzie to sygnał ćwiczebny, dlatego prosimy o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań wynikających z treści komunikatu.

 

Alarmy i sygnały alarmowe

przed grożącym niebezpieczeństwem z powietrza oraz skażeniem

promieniotwórczym i chemicznym

 

Lp.

Rodzaj alarmu

Sposób ogłoszenia alarmów

Akustyczny system alarmowy

Środki masowego przekazu

Wizualny sygnał alarmowy

1.

Ogłoszenie alarmu

Sygnał akustyczny – modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut

Powtarzana trzykrotnie

zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga!

Ogłaszam alarm…

(podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)

dla …

 

 

 Znak żółty w kształcie trójkąta lub w uzasadnianych przypadkach innej figury geometrycznej

2.

Odwołanie alarmu

Sygnał akustyczny –

ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut

Powtarzana trzykrotnie

zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga!

Odwołuję alarm…

(podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)

dla …

 

 Powrót