Tutaj jesteś Aktualności Projekt „Aktywność drogą do pracy (III)”

Aktualności

13-07-2017

Projekt „Aktywność drogą do pracy (III)”

Zdjęcie Artykułu

Powiatowy Urząd Pracy w Rykach informuje, że w okresie od 13.07.2017 r. do 21.07.2017 r. ogłasza nabór wniosków w ramach projektu „Aktywność drogą do pracy (III)”. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

logo ue


Nabór w ramach projektu skierowany jest do Pracodawców zainteresowanych zorganizowaniem stażu:

  • przewidywany okres stażu: 4-5 miesięcy,
  • po zakończeniu stażu Pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia skierowanej osoby bezrobotnej na minimum trzy miesiące w wymiarze co najmniej 1/2 etatu.

Nabór skierowany jest do Pracodawców zamierzających zatrudnić:


 1. osobę w wieku 30 lat i więcej, zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rykach jako osoba bezrobotna (I lub II profil pomocy), należącą co najmniej do jednej z wymienionych grup (część co najmniej do dwóch z wymienionych grup):

 • osoba w wieku 50 lat i więcej,
 • osoba długotrwale bezrobotna,
 • kobieta,
 • osoba z niepełnosprawnościami,
 • osoba o niskich kwalifikacjach.

2. rolnika lub członka jego rodziny tj. współmałżonka lub domownika w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna (I lub II profil pomocy), należącego co najmniej do jednej z następujących grup:

 • osoba w wieku 50 lat i więcej,
 • osoba długotrwale bezrobotna,
 • kobieta,
 • osoba z niepełnosprawnościami,
 • osoba o niskich kwalifikacjach
 • prowadzącego indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzającego odejść z rolnictwa.


Do projektu nie będą kwalifikowane osoby uczestniczące w projekcie w roku 2015 oraz 2016.


Prosimy o wypełnianie aktualnych druków.

Druki wniosków dostępne są na stronie internetowej ryki.praca.gov.pl oraz w siedzibie Urzędu i Filii w Dęblinie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie urzędu lub Filii w Dęblinie lub pod numerem telefonu 81 865 33 46, 81 865 33 48 - Ryki, 81 883 02 26 - Dęblin.

Projekt „Aktywność drogą do pracy (III)”, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [84.00 KB]

Powrót