Tutaj jesteś Aktualności Nabór wniosków w ramach projektu...

Aktualności

13-07-2017

Nabór wniosków w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ryckim (III)"

Zdjęcie Artykułu

Powiatowy Urząd Pracy w Rykach informuje, iż w okresie od 13.07.2017 r. do 21.07.2017 r. (liczy się data złożenia lub wpływu do PUP w Rykach) ogłasza nabór wniosków w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ryckim (III)". Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

logo ue

Nabór w ramach projektu skierowany jest do Pracodawców zainteresowanych zorganizowaniem stażu dla osób w wieku 18-29 lat, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rykach lub Filii
w Dęblinie jako osoby bezrobotne (dla których został ustalony II profil pomocy), niepracujących, niekształcących się w systemie dziennym oraz niekorzystających ze szkoleń finansowanych ze środków publicznych w przeciągu 4 tygodni przed rozpoczęciem udziału w projekcie.

Przewidywany okres stażu to 4-5 miesięcy.

Po zakończeniu stażu Pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia skierowanej na staż osoby bezrobotnej na podstawie:

  • umowy o pracę zawartej na minimum trzy pełne miesiące w wymiarze co najmniej 1/2 etatu, lub
  • umowy cywilno-prawnej zawartej na minimum trzy pełne miesiące, przy czym wartość umowy jest równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku.

Druki wniosków dostępne są na stronie internetowej www.pupryki.pl, ryki.praca.gov.pl oraz
w siedzibie Urzędu i Filii w Dęblinie.


Ponadto informujemy, że w ramach ww. projektu posiadamy środki finansowe na:

  • szkolenia indywidualne,
  • bony szkoleniowe.

Do projektu nie będą kwalifikowane osoby uczestniczące w projekcie w roku 2015 oraz 2016.


Wsparcie w projekcie będzie udzielane zgodnie ze standardami określonym w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce, tzn. w ciągu 4 miesięcy osobom młodym zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu. Okres 4 m-cy, w ciągu którego należy udzielić wsparcia osobom do 25 roku życia liczony będzie od dnia rejestracji w urzędzie pracy,
a w przypadku osób powyżej 25 roku życia okres ten liczony będzie od dnia przystąpienia do projektu.


Wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem w/w formy aktywizacji zawodowej prosimy
o zgłaszanie się do swojego doradcy klienta.  Prosimy o wypełnianie aktualnych druków. Druki wniosków dostępne są na stronie internetowej ryki.praca.gov.pl oraz w siedzibie Urzędu i Filii w Dęblinie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie urzędu lub Filii w Dęblinie lub pod numerem telefonu 81 865 33 46, 81 865 33 48 - Ryki, 81 883 02 26 - Dęblin.


Projekt realizowany w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodychTreść komunikatu, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [122.50 KB]

Powrót