Tutaj jesteś Aktualności Powiatowy Urząd Pracy w Rykach...

Aktualności

13-07-2017

Powiatowy Urząd Pracy w Rykach ogłasza nabór wniosków

Zdjęcie Artykułu

Powiatowy Urząd Pracy w Rykach ogłasza nabór wniosków na następujące formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych:

 • staż,
 • prace interwencyjne,
 • dofinansowanie wynagrodzenia dla osób powyżej 50 roku życia.

 

Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski należy składać w terminie
od 13.07.2017r.  do 21.07.2017r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rykach lub Filii
w Dęblinie.

 

Określamy następujące kryteria wyboru wniosków.

 

STAŻ

 1. preferowane będą wnioski z warunkiem zatrudnienia na okres minimum 3 m-cy,
 2. okres odbywania stażu – średnio 4,5 m-cy,
 3. dotychczasowa współpraca z urzędem pracy.

 

PRACE INTERWENCYJNE

 1. okres refundacji prac interwencyjnych 4, 5 miesięcy,
 2. po okresie refundacji, zatrudnienie osoby skierowanej na prace interwencyjne na okres
  minimum 4 m-cy.   

 

DOFINANSOWANIE DLA OSÓB POWYŻEJ 50 r.ż.

 1. okres refundacji 12  miesięcy,
 2. po okresie refundacji, zatrudnienie osoby skierowanej na okres minimum  6 m-cy.   

 

    

     Ponadto informujemy, iż można ubiegać się o sfinansowanie kosztów indywidualnego szkolenia, studiów podyplomowych, stypendium na kontynuowanie nauki, nabór wniosków  będzie prowadzony do momentu posiadania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Jednym z głównych kryteriów branych pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków na w/w formy aktywizacji będzie uzasadnienie celowości wskazanego szkolenia lub studiów podyplomowych poprzez dostarczenie od przyszłego pracodawcy oświadczenia o zamiarze zatrudnienia.

 

Wszystkie osoby bezrobotne do 30 roku życia informujemy, iż posiadamy środki finansowe na:

 • bon stażowy,
 • bon szkoleniowy,
 • bon zatrudnieniowy,
 • bon na zasiedlenie.

W przypadku zainteresowania jednym z w/w bonów prosimy o kontakt ze swoim doradcą klienta.

 

      Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie wniosków na wyżej wymienione formy aktywizacji zawodowej.

Druki wniosków dostępne są w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy
w Rykach, ul. Rynek Stary 50/55 oraz Filii w Dęblinie, ul. Rynek 12 lub na stronie internetowej ryki.praca.gov.pl.


Treść komunikatu, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [30.50 KB]

Powrót