Tutaj jesteś Aktualności Starosta Rycki członkiem Zarządu...

Aktualności

11-09-2017

Starosta Rycki członkiem Zarządu Głównego Związku OSP RP

Zdjęcie Artykułu

9 września 2017 r. w Warszawie obradował XIV Zjazd Krajowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, w trakcie którego wybrano m.in. Zarząd Główny Związku.

W Zjeździe uczestniczyli licznie zgromadzeni parlamentarzyści, Marszałkowie województw, Pan Andrzej Malinowski – Prezydent Pracodawców RP, Pan Jerzy Owsiak - Prezes Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, członkowie ustępujących władz oraz przedstawiciele organizacji współpracujących ze Związkiem

Gośćmi Zjazdu byli również przedstawiciele zaprzyjaźnionych Związków Straży Pożarnych z Czech, Słowacji, Austrii, Węgier i Chorwacji i z Panem Ante Sanaderem - Wiceprezydentem CTIF na czele.

Zjazd jednogłośnie udzielił absolutorium Zarządowi Głównego Związku za kadencję 2012-2017 jak również zatwierdził 66-osobowy Zarząd Główny, w skład którego wchodzą przedstawiciele wszystkich Zarządów Oddziałów Wojewódzkich oraz organizacji i instytucji współpracujących ze Związkiem.

Po raz pierwszy w historii również powiat rycki ma swojego przedstawiciela w Zarządzie Głównym Związku, którym jest Stanisław Jagiełło Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP w Rykach, Starosta Rycki. Ponadto województwo lubelskie w szeregach Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP reprezentują: Marian Starownik, Tadeusz Sławecki, Jan Łopata, Kazimierz Mielnicki oraz Janusz Szpak.

Zarząd Główny na funkcję Prezesa wybrał druha Waldemara Pawlaka – przedstawiciela OSP Pacyna pow. gostyniński, woj. mazowieckie. Wybrano również 22-osobowe Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP oraz wiceprezesów.

Główna Komisja Rewizyjna na funkcję Przewodniczącego wybrała ponownie druha Mariana Mikołajczyka z woj. kujawsko-pomorskiego.

Przewodniczącym Głównego Sądu Honorowego został druh Marek Adam Komorowski z woj. podlaskiego.

Zjazd przyjął Uchwałę Programową na lata 2017-2022, w której zawarte zostały kierunki działania organizacji oraz zobowiązał Zarząd Główny Związku OSP RP do podjęcia prac związanych z opracowaniem dokumentu strategicznego pod nazwą „Florian 2050”


Źródło: www.zosprp.pl

Starosta Rycki członkiem Zarządu Głównego Związku OSP RP

Powrót