Tutaj jesteś Aktualności I TY MOŻESZ ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

Aktualności

29-09-2017

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

Zdjęcie Artykułu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej.

FORMY RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

 1. rodzina zastępcza
  1. spokrewniona 
  2. niezawodowa 
  3. zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna; 
 2. rodzinny dom dziecka 

Szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka prowadzone są przez ośrodek adopcyjny po otrzymaniu od Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej, wstępnej akceptacji dokonanej na podstawie oceny spełnienia warunków, o których mowa a art. 42 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017r., poz. 697 z późn. zm.).

PCPR w Rykach raz na kwartał organizuje grupy wsparcia dla rodzin zastępczych. Rodziny zastępcze uczestniczące w grupach wsparcia mają możliwość omawiania na bieżąco spraw związanych z pełnieniem swojej funkcji oraz wymiany doświadczeń w tym zakresie.

Każdej rodzinie zastępczej na umieszczone dziecko przysługujące świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania w wys.:

 • 660,00 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej
 • 1 000,00 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka
 • dodatek wychowawczy w wys. 500,00 zł miesięcznie do 18 r. ż.

Więcej informacji można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach przy ul. Wyczółkowskiego 10 a tel. 81 86 54 706 lub na stronie internetowej www.pcprryki.pl

Serdecznie zapraszamy !

Powrót