Tutaj jesteś Aktualności Ankieta

Aktualności

06-10-2017

Ankieta

Zdjęcie Artykułu

Szanowni Państwo, W związku zamiarem aplikowania do konkursu nr RPLU.07.02.00-IZ.00-06-001/17 Oś priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 7.2 Ochrona różnorodności przyrodniczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych zwraca się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie niniejszej ankiety, która stanowić będzie podstawę do opracowania zakresu rzeczowego aplikowanego projektu.

Powrót