Tutaj jesteś Aktualności AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ - REALNE...

Aktualności

16-10-2017

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ - REALNE ZAGROŻENIE

Zdjęcie Artykułu

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ (ASF) występuje na terenie Polski od 2014 roku. Jest chorobą zwalczaną z urzędu. Zwiększona liczba zachorowań na tę chorobę nastąpiła w ubiegłym i bieżącym roku. Najpierw ogniska pojawiły się w województwie podlaskim i mazowiecki, potem u nas na Lubelszczyźnie. Jest bardzo trudna do wyeliminowania, a jej zwalczanie jest bardzo kosztowne.

Z inicjatywy Starosty Ryckiego p. Stanisława Jagiełło dnia 11 października odbyło się wspólne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku Starosty Ryckiego.

W posiedzeniu  udział wzięli: Wicemarszałek Województwa Lubelskiego p. Grzegorz Kapusta, Powiatowy Lekarz Weterynarii p. Ryszard Wernicki, Kierownik ARMiR o/Ryki p. Piotr Łysoń, samorządowcy z terenu powiatu Ryckiego, członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, przedstawiciele Kół Łowieckich i organizacji rolniczych.

Sprawą najistotniejszą poruszaną na posiedzeniu był problem afrykańskiego pomoru świń (ASF). Bieżącą sytuację przedstawił Powiatowy Lekarz Weterynarii p.  Ryszard Wernicki. Problem dotyczy już sąsiednich powiatów (m.in. łukowskiego, lubartowskiego) stanowiących strefę ochronną
i musimy się przygotować na to zagrożenie.

JAK ZABEZPIECZYĆ STADO PRZED ASF

 • nie kupuj świń niewiadomego pochodzenia;
 • zabezpiecz świnie przed kontaktem z dzikami;
 • nie karm trzody chlewnej odpadkami kuchennymi;
 • zabezpieczaj pasze przed dostępem zwierząt wolnożyjących;
 • wyłóż maty nasączone środkiem dezynfekującym przed wjazdem i wyjazdem z gospodarstwa, a także przed wejściem do pomieszczeń, gdzie trzymana jest trzoda chlewna;
 • nie pozwól, aby wchodziły do chlewni osoby postronne;
 • zakładaj oddzielny strój i pozostawiaj go w chlewni;
 • pamiętaj o utrzymaniu czystości i dezynfekcji;
 • rejestruj świnie w bazie ARiMR i zgłaszaj przemieszczenia do 7 dni od zdarzenia;
 • obserwuj stan zdrowia świń.

Na posiedzeniu PZZK i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Ryckiego  poruszone zostały zakresy kompetencji i możliwości poszczególnych służb.  Na terenie naszego powiatu nie można jeszcze wprowadzić żadnych nakazów i zakazów wynikających z zapisów prawa. Są one wprowadzane obligatoryjnie na obszarze zapowietrzonym (3 km od ogniska) i zagrożonym (7 km od ogniska).

Najskuteczniejszą metodą ochrony przed zarażeniem stada, a w przypadku wejścia w strefę ochronną, która na terenu Powiatu Ryckiego obecnie nie obowiązuje,  obejmuje na dzień dzisiejszy części powiatów: m.in. łukowskiego i lubartowskiego, wtedy konieczności wybicia stada i składania wniosków o odszkodowanie  jest:

 1. Zabezpieczenie gospodarstwa, w którym utrzymywane są świnie w systemie otwartym podwójnym ogrodzeniem o co najmniej 1,5 m wysokości, na podmurówce lub  z wykopanym krawężnikiem.
 2. Ograniczenie możliwości wchodzenia na fermę. -  bramy wjazdowe oraz drzwi muszą pozostać zamknięte. Wejście do gospodarstwa jest jednym z kluczowych punktów kontroli. Dla osób postronnych okres braku kontaktu ze zwierzętami powinien wynosić minimum 24 godziny.
 3. Osoby, które muszą wejść do gospodarstwa powinny:
  • umówić wizytę z wyprzedzeniem, pozostawić odzież osobistą  w strefie brudnej przebieralni,
  • wziąć prysznic i przebrać się w odzież fermową,
  • pozostawić samochód w ściśle określonym miejscu przed budynkami fermy,
  • unikać, jeśli to możliwe, bezpośredniego kontaktu ze zwierzętami.
 4. Wdrożenie programu monitorowania i zwalczania gryzoni, posiadanie dokumentacji przestrzegania tego programu. Należy zapewnić nie tylko usunięcie gryzoni z pomieszczeń inwentarskich, ale także zabezpieczyć tak zwaną szczuroszczelność. Chodzi o takie wykończenie i przystosowanie budynków, które uniemożliwi gryzoniom wejście do wnętrza chlewni, wędrówkę po pomieszczeniach, wyszukiwanie wody i pokarmu.
 5. Przeprowadzanie okresowych zabiegów dezynsekcji (od kwietnia do listopada każdego roku)
  i posiadanie dokumentacji wykonywania tych zabiegów.
 6. Prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń, które wjeżdżają na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie. Na fermach, gdzie w ciągu roku wykorzystuje się więcej niż dwa samochody przeznaczone do transportu zwierząt ryzyko pojawienia się choroby jest znacznie wyższe w porównaniu do gospodarstw, do których wjeżdża mniej pojazdów.
 7. Zabezpieczenie budynku, w którym utrzymywane są świnie przed dostępem zwierząt domowych (psów, kotów).
 8. Utrzymywanie świń w zamkniętych pomieszczeniach, z wyjątkiem świń utrzymywanych
  w systemie otwartym.
 9. Zapewnienie, aby:
  • osoby mające kontakt ze świniami w gospodarstwie nie utrzymywały własnych świń poza tym gospodarstwem oraz nie zajmowały się dodatkowo obsługą trzody chlewnej w innych stadach,
  • do budynków, w których są utrzymywane świnie nie wchodziły osoby postronne,
  • osoby przebywające w budynkach inwentarskich używały odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego.
 10. Posiadanie w gospodarstwie, w którym są utrzymywane świnie pisemnego planu bioasekuracji obejmującego:
  • dokumentację przestrzegania wymagań określonych w punktach 4–6,
  • rejestr produktów biobójczych używanych w gospodarstwie,
  • program czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz sprzętu mającego kontakt ze zwierzętami,
  • zasady używania oraz czyszczenia i dezynfekcji odzieży ochronnej i obuwia.

Na spotkaniu Wicemarszałek Grzegorz Kapusta odniósł się do sytuacji na terenie województwa lubelskiego, gdzie wystąpiło do chwili obecnej 61 ognisk tej choroby. W wyniku dyskusji ustalono, że nasz powiat jeszcze nie jest w strefie zagrożonej, mimo to należy położyć nacisk na profilaktykę. Wszystkie urzędy gmin/miast, Starostwo Powiatowe oraz Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w dalszym ciągu będą rozpowszechniały informacje i  ulotki na temat ASF.

Więcej informacji na stronach:

https://www.wetgiw.gov.pl/;

https://www.e-bip.org.pl/piwryki/

 

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ - REALNE ZAGROŻENIE

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ - REALNE ZAGROŻENIEPowrót