Tutaj jesteś Aktualności Program wyrównywania różnic między...

Aktualności

06-11-2017

Program wyrównywania różnic między regionami III

Zdjęcie Artykułu

Starosta Rycki Stanisław Jagiełło informuje, że Zarząd Powiatu w Rykach na posiedzeniu w dniu 31 października 2017 roku przyjął zaproszenie do realizacji Programu wyrównywania różnic między regionami III w roku 2018.

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Szczegółowe zasady oraz procedury realizacji Programu dostępne są na stronie internetowej www.pfron.org.pl w zakładce Programy i zadania PFRONProgramy realizowane obecnie.

Informacji o programiew Oddziale Lubelskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych można uzyskać pod nr tel. 81 466 76 07.

Jednocześnie informujemy, że nabór wniosków i wystąpień w obszarach B, C, D, F i G na rok 2018 trwa do 15 lutego 2018 roku do Starostwa Powiatowego w Rykach zaś do Oddziału Lubelskiego PFRON do 28 lutego 2018 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z procedurami realizacji Programu wyrównywania różnic między regionami III.

Powrót