Tutaj jesteś Aktualności 99. Rocznica Odzyskania przez Polskę...

Aktualności

13-11-2017

99. Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości

Zdjęcie Artykułu

11 listopada w Rykach odbyły się Powiatowe Uroczystości Upamiętniające 99. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Obchody rozpoczęły się pokazem musztry wojskowej w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Sobieszynie.

Następnie w Kościele Najświętszego Zbawiciela w Rykach została odprawiona Mszą Św. w intencji Ojczyzny, którą celebrował proboszcz parafii ks. kanonik Krzysztof Czyrka. Eucharystię poprzedził występ artystyczny zespołu wokalnego „ECHO” przy akompaniamencie Krzysztofa Piątka. Dalsza część uroczystości odbyła się pod pomnikiem „ Bojownikom o Wolność Ojczyzny”. Wśród uczestników obchodów rocznic patriotycznych nie brakuje kombatantów, oficjalnych delegacji, sztandarów, kwiatów czy zniczy. Brakuje młodych ludzi. To od nas – rodziców, wychowawców, nauczycieli, pedagogów, samorządowców i tych, którzy wychowują młode pokolenie zależy postawa naszych dzieci wobec narodu i ojczyzny. Naszym obowiązkiem jest przekazać młodemu pokoleniu szacunek do historii i tradycji Polski nie w oparciu o cukierkową wirtualną rzeczywistość, jaką przedstawiają nam komercyjne media, lecz o prawdę historyczną popartą szeregiem miejsc będących niemymi światkami naszej przeszłości

- powiedział w trakcie wystąpienia okolicznościowego Starosta Rycki Stanisław Jagiełło, który przypomniał również historię walk wyzwoleńczych, jakie toczyły się w listopadzie 1918 r. na terenie Powiatu Ryckiego.

Uroczystości miały charakter patriotyczno-religijny z ceremoniałem wojskowym - wartą honorową, apelem pamięci oraz salwą honorową. Wartę pełnili również uczniowie „klasy wojskowej” z ZS w Sobieszynie. W geście upamiętnienia wydarzeń z 11 listopada 1918 r. pod pomnikiem „ Bojownikom o Wolność Ojczyzny” licznie przybyłe delegacje m.in. organizacji kombatanckich, władz samorządowych, organizacji politycznych, służb mundurowych, stowarzyszeń, szkół i zakładów pracy złożyły wieńce i wiązanki. Od społeczności powiatu ryckiego wieniec złożyli: ks. kanonik Krzysztof Czyrka - dziekan dekanatu ryckiego, Stanisław Jagiełło - Starosta Rycki, Stanisław Miłosz – członek Zarządu Powiatu oraz Adam Szymańsk – rady Rady Powiatu.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy uroczystości mogli rozgrzać się gorącą wojskową grochówką przygotowaną przez Zespół Szkół w Sobieszynie.

 


Z okazji 99. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości władze samorządowe powiatu ryckiego otrzymały życzenia i gratulację od władz samorządowych Rejonu Kowelskiego na Ukrainie.

 

 

                                                          PODZIĘKOWANIA                                        

Pragniemy gorąco i serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom uroczystości 99. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości za udział i uczczenie swoją obecnością narodowego święta. Dziękujemy:

Ks. kanonikowi Krzysztofowi Czyrce - dziekanowi Dekanatu Ryckiego oraz księżom prefektom za odprawienie mszy świętej i wygłoszenie homilii,

Pocztom Sztandarowym za uświetnienie uroczystości,

Kompanii Honorowej 1 Batalionu Drogowo-Mostowego im. Romualda Traugutta w Dęblinie za apel pamięci, salwę i wartę honorową,

Zespołowi wokalnemu „ECHO” i Krzysztofowi Piątkowi za oprawę artystyczną uroczystości

Liturgicznej służbie ołtarza za asystę podczas Eucharystii,

Władzom samorządowym, organizacjom kombatanckim, politycznym, społecznym, zakładom pracy, uczelniom, placówkom oświatowym za udział i złożenie kwiatów,

Burmistrzowi Ryk Jarosławowi Żaczkowi za pomoc organizacyjną,

Komendzie Powiatowej Policji za porządek i bezpieczeństwo,

Panu dyrektorowi Krzysztofowi Ślósarzowi, nauczycielom i uczniom Zespołu Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie za pokazy, zabezpieczenie przemarszu oraz wystawienie warty honorowej i przygotowanie grochówki wojskowej,

Komendzie Hufca ZHP w Rykach, harcerzom za wystawienie warty honorowej i pomoc organizacyjną,

pracownikom Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach za pomoc organizacyjną,

pracownikom Starostwa Powiatowego za udział i organizację uroczystości.

Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom powiatu za uczestnictwo w uroczystości.

 

                          Przewodnicząca Rady Powiatu                       Starosta Rycki

                            Hanna Czerska-Gąsiewska                     Stanisław Jagiełło

 

Powrót