Tutaj jesteś Aktualności Budżet Powiatu Ryckiego na 2018...

Aktualności

12-01-2018

Budżet Powiatu Ryckiego na 2018 uchwalony

Zdjęcie Artykułu

Jednogłośnie Rada Powiatu w Rykach na sesji w dniu 21 grudnia 2017 r.  przyjęła  budżetu powiatu na 2018 rok.

Głosowanie Radnych poprzedziła prezentacja multimedialna, przedstawiona przez Skarbnika Powiatu Anetę Działę, która pokrótce omówiła założenia do budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej, jak również plany inwestycyjne i pozyskanie bezzwrotnych środków finansowych na realizację inwestycji. Przedstawiła
również opinię organu nadzoru, tj. Regionalnej Izby Obrachunkowej, która jest pozytywna i bez uwag.

Zaplanowano dochody powiatu w kwocie 59.521.066 zł, natomiast wydatki zamknęły  się kwotą 65.368.327 zł, w związku z czym planuje się deficyt budżetowy w kwocie 5.847.231 zł.

Dziękując za przyjęcie budżetu powiatu na 2018 rok Starosta Rycki Stanisław Jagiełło złożył podziękowania wszystkim radnym, dyrektorom jednostek organizacyjnych powiatu, kierownikom wydziałów starostwa, służbom finansowym oraz wszystkim pracownikom powiatu, którzy zaangażowani byli przy konstrukcji  budżetu i zadań inwestycyjnych.


Więcej informacji o budżecie powiatu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz  poniżej, zapraszamy.

PROJEKT BUDŻETU POWIATU RYCKIEGO NA 2018 ROK, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [13.18 MB]

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RYCKIEGO , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [931.34 KB]

Powrót