Tutaj jesteś Aktualności Spotkanie Noworoczne Powiatu Ryckiego...

Aktualności

16-01-2018

Spotkanie Noworoczne Powiatu Ryckiego 2018

Zdjęcie Artykułu

12 stycznia 2018 r. już po raz drugi Starosta Rycki Stanisław Jagiełło zorganizował Spotkanie Noworoczne Powiatu Ryckiego, w którym udział wzięli samorządowcy szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, przedsiębiorcy, przedstawiciele służb mundurowych, oświaty, pomocy społecznej, kultury, jak również reprezentanci organizacji pozarządowych i stowarzyszeń funkcjonujących na terenie powiatu ryckiego. Uroczystość odbyła się w Restauracji „Olivia” w Rykach.

Spotkanie rozpoczął występ młodych wokalistek ze Szkoły Podstawowej im. Wacława Nałkowskiego w Nowodworze. Przybyłych gości powitał Starosta Rycki Stanisław Jagiełło, który podsumował rok 2017 pod względem działalności samorządu powiatowego oraz przedstawił cele i plany na rok bieżący: Rok 2017 już za nami. Był to rok skutecznych starań o to, aby Powiat Rycki rozwijał się szybciej i w sposób przemyślany, a owoce tego rozwoju były dzielone sprawiedliwie. Samorząd powiatowy bardzo intensywnie pracował nad przygotowaniem kilku wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych w zakresie infrastruktury drogowej, pomocy społecznej, edukacji i geodezji. Nasza praca została bardzo wysoko oceniona i doceniona na szczeblu wojewódzkim. Z ogromną przyjemnością pragnę pochwalić się Państwu, że Powiat Rycki podpisał umowy na realizację w 2018 roku sześciu projektów z udziałem środków unijnych.

W roku bieżącym Powiat Rycki będzie realizował następujące projekty z dofinansowaniem ze środków UE:

  1. „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego (wartość projektu na terenie Powiatu Ryckiego wynosi 6 204 185 zł z czego 419 403 zł to wkład własny Powiatu)
  2. Przystosowanie budynku zlokalizowanego przy ul. Żytnie 22 w Rykach na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej” (łączna kwota projektu: 1 921 183, 83 zł, kwota dofinasowania: 1 633 006, 26 zł., wkład własny powiatu: 288 177, 57 zł)
  3. „Nowoczesne ośrodki kształcenia zawodowego w powiecie ryckim” (wartość projektu:  3 599 771, 13 zł, kwota dofinansowania: 2 972 352,67 zł)
  4. Dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy” wartość projektu: 8 270 724,69 zł, kwota dofinansowania: 7 030 115,98 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego: 410 608,71 zł., wkład własny powiatu 830 000,00 zł.)
  5. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność powiatu ryckiego” (projekt swoim zakresem obejmie 15 budynków, wartość ogółem: 25 837 175,92 zł , wkład własny powiat: 11 040 385,59 zł, dofinansowanie z Unii Europejskiej: 14 796 790,33 zł. W tym roku wydatki w ramach projektu wyniosą: po stronie Powiatu – 3 745 920,00 zł oraz 4 917 327,00 zł dofinansowanie z Unii Europejskiej. Inwestycja zostanie zrealizowana w ciągu 3 lat)
  6. „Szybciej i bezpieczniej z Dęblina do Ryk” (wartość projektu ogółem: 8 434 828,48 zł., wydatki zaplanowane na rok 2018 : 4.224.542,88 zł, wkład powiatu: 750 035,58 zł, wkład Unii Europejskiej: 1 965 847,30 zł oraz wkład innych podmiotów (Gmina Ryki, Miasto Dęblin): 1 508 660,00 zł.. Zadanie przewidziane do realizacji w ciagu 2 lat.)

W trakcie uroczystości Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Grzegorz Kapusta wręczył gen. bryg. pil. Janowi Rajchelowi, byłemu wieloletniemu komendantowi-rektorowi Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, Medal Pamiątkowy Województwa Lubelskiego za zasługi na rzecz rozwoju i promocji Lubelszczyzny. O przyznanie odznaczenia dla gen. Jana Rajchela wnioskował Starosta Rycki Stanisław Jagiełło. Wicemarszałek przekazał również na ręce Starosty S. Jagiełło i Wicestarosty Stanisława Włodarczyka umowę na dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność powiatu ryckiego”.

Życzenia Noworoczne wszystkim przybyłym złożyła Przewodnicząca Rady Powiatu Hanna Czerska-Gąsiewska: życzę Nam Wszystkim – dobrego, Nowego 2018 Roku. Abyśmy istniejące słabości i braki postrzegali, jako zadania do wykonania, a nie tylko, jako okazję do wzajemnych uszczypliwości czy oskarżeń. Życzę by w całym powiecie – w każdej rodzinie, grupie i społeczności Nowy Rok był wolny od jałowych sporów, kłótni i podziałów. By wzrastał wzajemny szacunek i zrozumienie pomimo różnic oraz wola współdziałania. Życzę Państwu, aby był to Rok nadziei, sukcesów, wspaniałych pomysłów i przedsięwzięć. Niech spełnią się w nim wszelkie zamierzenia zawodowe jak również marzenia osobiste. Wszystkiego dobrego w Nowym Roku.

Zgodnie ze zwyczajem, aby spełniły się wszystkie noworoczne życzenia, uczestnicy spotkania wznieśli toast symboliczną lampką szampana. Na wszystkich gości czekała również słodka niespodzianka - tort noworoczny od samorządu powiatu ryckiego.

Powrót