Tutaj jesteś Aktualności Projekt „LOGI.KOM. Od sztuki...

Aktualności

18-01-2018

Projekt „LOGI.KOM. Od sztuki logicznego myślenia do sztuki skutecznego komunikowania się” w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rykach

Zdjęcie Artykułu

W II semestrze roku szkolnego 2017/2018 rozpocznie się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rykach realizacja projektu „LOGI.KOM. Od sztuki logicznego myślenia do sztuki skutecznego komunikowania się”. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej projekt przygotowany przez Wydział Humanistyczny oraz Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszaru województwa lubelskiego.

Projektem zostało objętych siedem szkół od lat współpracujących z Wydziałem Humanistycznym UMCS:

 1. Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim,
 2. XIX Liceum Ogólnokształcące im. M. i J. Kuncewiczów w Lublinie,
 3. II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Świdniku,
 4. I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rykach,
 5. I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie,
 6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim,
 7. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Białej Podlaskiej.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji ogólnorozwojowych, związanych z logiką i heurystyką, poprawnym argumentowaniem, krytycznym i samodzielnym myśleniem poprzez udział uczniów w fakultatywnych zajęciach z zakresu edukacji filozoficznej realizowanych w formie kursów edukacyjnych.

Projekt we wszystkich objętych wsparciem szkołach będzie realizowany od 1 sierpnia 2017 roku do 30 czerwca 2019 roku. W I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej – Curie w Rykach (grupa IV) cykl zajęć projektowych zaplanowano na okres od lutego do czerwca 2018 roku.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną zajęcia fakultatywne z zakresu edukacji filozoficznej w formie kursu edukacyjnego obejmującego 50 godzin dydaktycznych podzielonych na pięć modułów po 10 godzin dydaktycznych :

 1. „Co to znaczy?”
 2. „Dlaczego tak twierdzisz?”
 3. „Jak doszedłeś do tego wniosku?”
 4. „Perswazyjność w wypowiedziach oficjalnych i prywatnych”
 5. „Spróbujmy się dogadać…czyli o potrzebie dobrej komunikacji i pożytkach z tego płynących”.

Każdy 10 - godzinny moduł będzie rozłożony na 3 spotkania trwające po 150 min. 

Grupa uczestników projektu ma liczyć 20 osób (15 dziewcząt i 5 chłopców).

Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli akademickich - kadrę dydaktyczną Wydziału Humanistycznego oraz Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: prof. dr. hab. Zbysława Muszyńskiego, dr. hab. Jacka Gurczyńskiego, dr. Marcina Trybulca, dr Małgorzatę Medecką, dr Annę Trykszę, dr. hab. Piotra Krzyżanowskiego.

Podczas realizacji zajęć zastosowane zostaną metody aktywizujące pozwalające na budzenie zaciekawienia problemem, zadziwienia, skłaniające do samodzielnego zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi.

Podsumowaniem cyklu zajęć będzie tzw. Debata Oxfordzka, podczas której uczniowie będą mogli zastosować nabyte kompetencje.

Każdy uczestnik projektu, który weźmie udział w cyklu zajęć, otrzyma certyfikat/zaświadczenie oraz dyplom ukończenia kursu.

Koordynatorem projektu w szkole, czyli osobą zarządzającą projektem, będzie mgr Anna Filipek – nauczyciel języka polskiego.

 

 

Powrót