Tutaj jesteś Aktualności Warsztaty w lubelskim IPN

Aktualności

26-02-2018

Warsztaty w lubelskim IPN

Zdjęcie Artykułu

20 lutego 2018 r. uczennice Zespołu Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie: Martyna Markiewicz, Natalia Wawer i Aleksandra Matraszek uczestniczyły w warsztatach zorganizowanych w ramach konkursu POLICJANCI w SŁUŻBIE HISTORII przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej działające w strukturze IPN w Lublinie.

Konkurs według zamysłu Organizatorów  jest adresowany do uczniów policyjnych klas mundurowych w ramach współpracy Instytutu Pamięci Narodowej z Komendą Główną Policji. Jego celem jest zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem historii Policji w czasach II Rzeczpospolitej i II wojny światowej oraz jej wkładu w odzyskiwanie przez Polskę niepodległości i odbudowę Państwa Polskiego. W ramach zadań konkursowych uczniowie odkrywają miejsca pamięci związane z historią policji, sylwetki policjantów, których postawa może być wzorem służby Polsce i Polakom oraz przekazują zdobytą wiedzę innym.

Uczestników konferencji przywitał Naczelnik Biura prof. Tomasz Panfil, który dziękując młodzieży za zaangażowanie w proces poznawania historii mówił m.in.: pamięć jest podstawowym fundamentem życia narodu (...) proces poznawania historii daje wielką satysfakcję (...) człowiek nigdy nie ma dosyć (...) wciąż jeszcze mało wiemy o policjantach...:

W programie warsztatów, które zgromadziły przedstawicieli "klas policyjnych" z terenu całego województwa i okolic (Radom, Janów Podlaski, Chełm, Mrozy, Chwałowice i Sobieszyn-Brzozowa) znalazła się prezentacja wystawy Bartosza Sokoluka - ucznia klas mundurowych z Lublina, Emblematy służb mundurowych jako źródło wiedzy historycznej, a także prelekcja asp. szt. Waldemara Dziedzica z KW Policji Lublin dotycząca historii Policji Państwowej na Lubelszczyźnie. 

Przedstawiciel IPN w Lublin i współorganizator warsztatów Adrian Lesiakowski, wprowadził młodzież w tematykę wyszukiwania informacji historycznych na potrzeby projektu. Poznając warsztat badacza-historyka młodzież po raz pierwszy miała okazję do dokonania selekcji i analizy materiału źródłowego pod kątem realizacji projektu. Otrzymała również cenne wskazówki gdzie szukać informacji i jak dokonywać jej selekcji. Na zakończenie części warsztatowej Michał Durakiewicz przybliżył zasady montażu materiałów wideo na potrzeby projektu.

W ramach realizacji projektu zaplanowano również wizytę w Izbie Tradycji Komendy Wojewódzkiej Policji,  gdzie młodzież miała okazję zobaczyć pamiątki związane  z historią policji. Mnóstwo zgromadzonych dokumentów i zdjęć, a także dawnego wyposażenia policji sprawiły, że młodzież na chwilę przeniosła się w przeszłość. Dawne telefony, radiostacje, aparaty fotograficzne na klisze budziły wśród młodzieży ogromne zainteresowanie. Aleksandra Matraszek wspomina, że największe wrażenie zrobiło na niej policyjne mundury: od 1918 roku, aż po czasy współczesne.

To pierwsze spotkanie warsztatowe, było dla młodzieży uczestniczącej w projekcie wspaniałą lekcją historii, a także pozwoliło na poznanie uczestników projektu. Następne planowane wyjazdy do Komendy Głównej Policji i następne spotkania w Lublinie zaowocują odkryciem cząstki historii małej Ojczyzny, ze szczególnym uwzględnieniem roli policjantów dla lokalnych społeczności.

Wojciech Niedziółka

Warsztaty w lubelskim IPN

Powrót