Tutaj jesteś Aktualności Zimowe zgrupowanie i pożegnanie ppłk...

Aktualności

27-02-2018

Zimowe zgrupowanie i pożegnanie ppłk Sprawki

Zdjęcie Artykułu

Od 23 do 25 lutego uczniowie Zespołu Szkół im. Kajetana hr. Kickiego uczestniczyli w zgrupowaniu klas mundurowych, które po raz pierwszy koordynował ppor. Maciej Wardeński wspierany przez podchorążych ze sprawującej honorowy patronat nad klasami wojskowymi Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.

Spotkanie z "terytorialsami" z Dęblina

Zanim nastąpiło oficjalne rozpoczęcie zgrupowania  na "uczniów od Kickiego" czekała pierwsza niespodzianka. W piątkowy poranek do szkoły zawitali przedstawiciele 22 Batalionu Lekkiej Piechoty z Dęblina, który funkcjonuje w ramach 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Ppor. Dominik Pijarski przybliżył młodzieży zasady rekrutacji do WOT, specyfikę służby i zadania nowego rodzaju wojsk. Największym zainteresowaniem wśród uczniów cieszył się sprzęt pozostający w dyspozycji dęblińskiej jednostki. zaprezentowano m.in. Quada, Jelcza 4422, a także elementy wyposażenia osobistego żołnierza: karabinek Beryl, broń krótką, a także rakietnice, maski przeciwgazowe itp. Największą atrakcją dla uczestników szkolenia była możliwość przejażdżki po terenie szkoły wojskowym Quadem. Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności, więc specyfika służby polega na tym, że odbywacie służbę w miejscach, w których mieszkacie i doskonale znacie - tłumaczył młodzieży z klas 2 i 3 ppor Pijarski.

Zimowe manewry

Zgodnie z harmonogramem zgrupowania, podczas trwających przez trzy dni zajęć, uczniowie "od Kickiego" mieli okazję do przećwiczenia: zachowań i metod działania podczas alarmów, udzielania pierwszej pomocy na polu walki, a także indywidualnej i zespołowej musztry, której elementy ćwiczono pod kątem pokazu na niedzielnej wywiadówce, a także zbliżającego się Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Największą atrakcją, zgrupowania był nocny wymarsz do rejonu zapasowego ogłoszony na wypadek alarmu powietrznego, który  tradycyjnie, już wzbogacony został o zasadzki. Ppor. Wardeński podsumowując przeprowadzone zajęcia podkreślił ogromne zainteresowanie uczniów zajęciami oraz szybkie przyswajanie nowej wiedzy. Podczas wymarszów młodzież ćwiczyła również swoją wytrzymałość. Dzienne i nocne zajęcia odbyły się w siarczystym mrozu. Nowym elementem ćwiczonym na zgrupowania była kolumna zwana "sierżantem", którą pokonywali uczestnicy zgrupowania otwarte przestrzenie (pola, leśne polany)

Pożegnanie ppłk Dariusza Sprawki i pokazy dla rodziców.

Niedzielne zebranie rodziców rozpoczęło się od zaprezentowania przygotowanego na tę okazję przez ppor. Wardeńskiego pokazu na którym uczniowie zaprezentowali sytuację kryzysową na punkcie kontrolnym. Opatrywanie rannych na polu walki, wycofanie, asekuracja to elementy ćwiczone podczas wymarszów i zaprezentowane rodzicom podczas atrakcyjnego pokazu w którym uczestniczył m.in. szkolny UAZ. Uczestnikami pokazu zostali nagrodzeni za zaangażowanie podczas zgrupowania uczniowie: Julia Radomska, Diana Pawlak, Roksana Ngo, Piotr Sieczka, Mateusz Ziąbski, Mateusz Syta, Damian Fijałek, Sebastian Kabat i Jakub Woliński.

Kulminacyjnym i najbardziej wzruszającym punktem niedzielnej wywiadówki było pożegnanie ppłk. Dariusza Sprawki, który po 11 latach pracy, zakończył swoją misję w Zespole Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie. Od społeczności szkolnej szkoły ppłk Sprawka, otrzymał pamiątkową szablę, a w imieniu Samorządu Powiatu Ryckiego    vice starosta Stanisław Włodarczyk  wręczył pułkownikowi pamiątkowe tablo na którym przewodnicząca Rady Powiatu Hanna Czerska- Gąsiewska i Starosta rycki Stanisław Jagiełło napisali m.in.: profesjonalizm, zaangażowanie i sumienność jakimi się Pan wykazał podczas pracy z młodzieżą, przyczyniły się do nadania wysokiej rangi i prestiżu sobieszyńskiej szkole. Jesteśmy wdzięczni za piękną pracę wychowawczą, która przyczyniła się do krzewienia ducha patriotyzmy wśród uczniów.

Zaangażowanie pułkownika Sprawki we wdrożenie i realizację innowacji zostało nagrodzone przez wszystkich ogromnymi brawami. Miłym akcentem uroczystości była obecność na zebraniu absolwenta szkoły st. szer. Bartłomieja Skwarka, który służy w I Warszawskiej Brygadzie Pancernej. Jedt to kolejny z absolwentów, który podczas nauki w szkole w Sobieszynie-Brzozowej pod okiem płk. Sprawki poznawał arkana wojskowości, a teraz realizuje swoje życiowe pasje i marzenia.

 Wojciech Niedziółka

 Podczas zgrupowania zajęcia wojskowe z młodzieżą prowadzili; ppor. Maciej Wardeński (koordynator zgrupowania) , szer. pchor. Maciej Zdancewicz, szer. pchor. Filip Ballada, szer. pchor.. Damian Gałuszka, szer. pchor. Adrian Sadowy i szer. pchor. Patryk Stępień.

Zimowe zgrupowanie i pożegnanie ppłk Sprawki

Powrót