Tutaj jesteś Aktualności OŚRODEK EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W...

Aktualności

03-04-2018

OŚRODEK EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W SOBIESZYNIE

Zdjęcie Artykułu

27 marca br. w siedzibie Zespołu Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie Grzegorz Kapusta, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego oraz Justyna Jędruch, Dyrektor Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych podpisali umowę dzięki, której w zabytkowym budynku szkoły zostanie zmodernizowany i wyposażony Ośrodek Edukacji Ekologicznej. W uroczystości wzięli również udział Marcin Czyżak- dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Starosta Rycki Stanisław Jagiełło, a także dyrektor szkoły Krzysztof Ślósarz.

Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę w sprawie dofinansowania realizacji projektu Opracowania planów ochrony parków krajobrazowych: Kazimierskiego, Nadwieprzańskiego i Szczebrzeszyńskiego oraz modernizację i wyposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Sobieszynie, którego wartość wynosi 2,0 mln złotych z czego 85% kosztów kwalifikowanych pokryte zostanie z funduszy Unii Europejskiej (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020)

Celem projektu jest wzmocnienie mechanizmów ochronnych cennych obszarów parków krajobrazowych, które nie powinny być narażone na nadmierną działalność człowieka oraz tworzenie efektywnych warunków kształtowania postaw proekologicznych – mówił podczas podpisania umowy Grzegorz Kapusta wicemarszałek Województwa Lubelskiego, dodając, że jest to również nawiązanie do testamentu fundatora szkoły Kajetana hr. Kickiego, który w swej ostatniej woli pisał m.in.: przyczem nadmieniam, że potrzeba niezwłoczna sporządzenia planu, do onegoż ostatecznego racjonalnego, zdziałanego przez fachowego znawcę dzięki, któregoby już rozgłos stanowił rękojmię niezawisłości takich przymiotów, jakie las przez swe urządzenie zyskać powinien. Takim „fachowym znawcą” okazał się Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych, który będzie podmiotem realizującym projekt,  nad którym prace rozpoczęły się w lipcu 2017, a jego zakończenia planowane jest na 2021 rok.

Przed popisaniem dokumentów dotyczących realizacji projektu, Justyna Jędruch- dyrektor ZLPK, prezentowała Plany rewaloryzacji parku szkolnego w Sobieszynie-Brzozowej, a także projekt dotyczący rozplanowania Ośrodka Edukacji Ekologicznej. Dyrektor szkoły Krzysztof Ślósarz zaprezentował prace koncepcyjne zagospodarowania terenów Sobieszyna-Brzozowej wykonane przez studentów SGGW w 2005 roku. Wszyscy uczestnicy spotkania zgodnie stwierdzili, że nadwieprzańskie tereny mają ogromny potencjał przyrodniczy, kulturowy i historyczny. Jak podkreślił Starosta Rycki Stanisław Jagiełło, dzięki zaangażowaniu Wicemarszałka Grzegorza Kapusty, w powiecie rozpocznie działalność instytucja, która wychodzi naprzeciw wzrostowi świadomości ekologicznej społeczeństwa. To doskonałe miejsce dla rozwijania turystyki, realizacji projektów ekologicznych, ale także do obcowania z przyrodą– dodawał starosta.

Jak informują biorący udział w spotkaniu przedstawiciele ZLPK w Lublinie Justyna Jędruch i Krzysztof Wojciechowski (st. specjalista ds. ochrony przyrody, krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych, ochrony środowiska, edukacji, turystyki i rekreacji): sobieszyński OEE pełne działanie rozpocznie w 2022 r., choć w pełni wyposażony będzie już w połowie 2021 r. Chcemy aby ośrodek ten prezentował w pełni naszą działalność i wszystkie nasze parki krajobrazowe, których jest 17 i obszary chronionego krajobrazu, których jest dalszych 17, jesteśmy pod tym względem potentatami w całym kraju. Trochę o przyszłej działalności ośrodka opowie plan zagospodarowania tego piętra budynku szkoły na którym jest realizowana. Chcemy by równie silnie była w nim reprezentowana Pradolina Wieprza, dlatego poświeciliśmy jej jedną salę tematyczną, w ośrodku będzie także nowoczesna eko-pracownia, w której przy pomocy nowych metod edukacyjnych i sprzętu będziemy prowadzić edukację z najmłodszymi. Ale w ogóle chcemy aby była w ośrodku oferta dla wszystkich grup wiekowych. W zachodnim skrzydle planujemy dużą salę konferencyjną, która będzie nam służyła regularnie na spotkania, seminaria, konkursy i olimpiady ale i międzynarodowe konferencje. Chcemy by to miejsce żyło, by stało się rozpoznawalnym punktem na mapie województwa i tej części Polski, jak Zoom Natury czy Bałtów. 

Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Sobieszynie-Brzozowej, to także szansa dla uczniów „od Kickiego”, którzy biorąc udział w manewrach wojskowych i podchodach, otaczające tereny spenetrowali już pod względem historycznym i militarnym, a teraz dzięki współpracy z Zespołem Lubelskich Parków Krajobrazowych i  prowadzonym przezeń Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej będą mogli poznać jego walory przyrodnicze m.in. pod kątem bytowania w lesie, poznawania „nietypowych” jadalnych roślin, a także tych zapomnianych, które mają właściwości lecznicze.

Warto przypomnieć, że tereny okalające szkołę w Sobieszynie Brzozowej obfitują w różnorodność fauny i flory. Można spotkać tu żółwie błotne, bobry, bociany czarne, a przy odrobinie szczęścia można natknąć się na łosia. Obszar ten objęty jest ochroną w formie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pradolina Wieprza, w granicach którego znajduje się także obiekt rangi europejskiej – ostoja siedliskowa europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000 Dolina Dolnego Wieprza. Tereny leśne to doskonałe miejsce do spacerów i relaksu. Współpraca z Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej sprawi, że ten teren stanie się popularny wśród turystów poszukujących odpoczynku w obcowaniu z przyrodą. Nieopodal przepływający Wieprz i jego Pradolina są kolejnymi atrakcjami turystycznymi, których promocją zajmie się Ośrodek.

 

Wojciech Niedziółka


W Sobieszynie-Brzozowej powstał Ośrodek Edukacji Ekologicznej

Powrót