Tutaj jesteś Aktualności INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH...

Aktualności

24-05-2018

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W RYKACH

Zdjęcie Artykułu

Od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem.

 
W związku z tym informujemy, że Administratorem (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) informujemy, że:
Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych klientów i kontrahentów  jest: 
Starostwo Powiatowe w Rykach, 08-500 Ryki, ul.Leona Wyczółkowskiego 10a
adres poczty elektronicznej: starostwo@ryki.powiat.pl

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych są tożsame z danymi kontaktowymi wskazanymi wyżej.

Cel zbierania danych oraz udostępnianie danych 

Dane osobowe klientów i kontrahentów przetwarzane są w celu:


- prowadzenia postępowań administracyjnych i realizacji zadań należących do właściwości powiatu na podstawie przepisów prawa,
- realizacji umów cywilnoprawnych,
-  wystawiania faktur, rachunków, regulowania płatności, windykacji należności.


Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
Prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
Klienci i kontrahenci  mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale przepisy prawa mogą nakazywać podanie określonych danych jako niezbędne dla realizacji wymienionych celów.

Czas przetwarzania

Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. 

 

OBOWIĄZEK_INFORMACYJNY_KLIENCI_I_KONTRAHENCI.pdf, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [155.58 KB]

Powrót