Tutaj jesteś Aktualności Zarząd Powiatu Ryckiego z absolutorium

Aktualności

02-07-2018

Zarząd Powiatu Ryckiego z absolutorium

Zdjęcie Artykułu

28 czerwca br. podczas Sesji Rady Powiatu w Rykach, radni rozpatrywali projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu za rok 2017.

W minionym roku budżetowym 2017 samorząd powiatu ryckiego zrealizował inwestycje za kwotę 3.292.097 zł, co stanowi 6,41% wydatków budżetu. Wskaźnik obsługi długu jest na bezpiecznym poziomie, a powiat ma zdolność kredytową. Stała kontrola poziomu dochodów i wydatków bieżących miała na celu wygospodarowanie jak najwyższej nadwyżki operacyjnej będącej podstawowym parametrem oceny bezpieczeństwa finansowego powiatu i jego zdolności kredytowej.
 
Absolutorium to zatwierdzenie wykonania budżetu powiatu za rok poprzedni. Pozytywna opinia  organu nadzoru w tej sprawie oznacza, że budżet powiatu został przez Zarząd Powiatu w 2017 roku wykonany prawidłowo. Głosowanie radnych poprzedziła prezentacja multimedialna, którą przedstawiła Skarbnik Powiatu Aneta Działa. Następnie podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok ubiegły.
 
Wszyscy obecni na sesji radni jednogłośnie zagłosowali za udzieleniem absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2017 r. Absolutorium zostało udzielone na wniosek Komisji Rewizyjnej, która wcześniej wyraziła pozytywną opinię o wykonaniu budżetu za rok ubiegły. Pozytywną opinię o wniosku Komisji Rewizyjnej, którą  wydał organ nadzoru, tj. Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie odczytała jej Przewodnicząca Pani Grażyna Jeżewska.
 
Dziękując za udzielone absolutorium Starosta Rycki Stanisław Jagiełło złożył podziękowanie Radnym wraz z Przewodniczącą Rady Hanną Czerską-Gąsiewską, dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu, służbom finansowym, Skarbnik Anecie Działa oraz wszystkim pracownikom, którzy byli zaangażowani przy realizacji budżetu, zadań inwestycyjnych oraz pozyskiwaniu środków zewnętrznych.
 
Więcej informacji  z wykonania budżetu w znajdziecie Państwo w Biuletynie Informacji
 

Zarząd Powiatu Ryckiego z absolutorium

Powrót