Tutaj jesteś Aktualności Pożegnanie ze służbą st. bryg....

Aktualności

09-07-2018

Pożegnanie ze służbą st. bryg. Krzysztofa Miłosza Komendanta Powiatowego PSP w Rykach

Zdjęcie Artykułu

9 czerwca 2018 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach odbyła się uroczystość pożegnania st. bryg. Krzysztofa Miłosza Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Rykach, który zakończył 33 letnią czynną służbę zawodową i przeszedł na zaopatrzenie emerytalne.

Uroczysty apel rozpoczął się złożeniem meldunku przez st. kpt. Pawła Banaszka – dowódcę jednostki ratowniczo-gaśniczej Lubelskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie st. bryg. Grzegorzowi Alinowskiemu.
 
Następnie odczytane zostały decyzje Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie o odwołaniu st. bryg. Krzysztofa Miłosza ze stanowiska Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Rykach i o zwolnieniu ze służby. Następnie st. bryg. Krzysztof Miłosz pożegnał się ze sztandarem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach.
 
Uroczystość przekazania obowiązków zaszczycili swoją obecnością:
st. bryg. Grzegorz Alinowski - Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, st. bryg. Piotr Zmarz - Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie, Grzegorz Kapusta - Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Hanna Czerska Gąsiewska - Przewodnicząca Rady Powiatu,  Stanisław Jagiełło - Starosta Rycki jednocześnie członek Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego, dh Marian Starownik - Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Lublinie, mł. insp. Kazimierz Kula - Komendant Powiatowy Policji w Rykach, kapelani straży pożarnej ks. kan. Krzysztof Czyrka i ks. kan. Bogdan Kozioł, Beata Siedlecka - Burmistrz Miasta Dęblin, Jarosław Żaczek - Burmistrz Ryk, Ryszard Piotrowski - Wójt Gminy Nowodwór, Zbigniew Chlaściak - Wójt Gminy Stężyca, Krzysztof Olszak - Wójt Gminy Ułęż, prezesi związków OSP, komendanci gminni i prezesi OSP, przedstawiciele wojska, służb i instytucji oraz firm funkcjonujących na terenie powiatu ryckiego, strażacy, pracownicy i emeryci Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach.
 
28 czerwca 2018r. podczas sesji Rady Powiatu w Rykach, Przewodnicząca Rady Powiatu Hanna Czerska-Gąsiewska, Starosta Rycki Stanisław Jagiełło i Wicestarosta Stanisław Włodarczyk podziękowali w imieniu samorządu powiatu st. bryg. Krzysztofowi Miłoszowi za wieloletnią pracę na rzecz lokalnego społeczeństwa oraz za bardzo dobrą współpracę pomiędzy samorządem, a Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Rykach.
 
Od dnia 1 lipca 2018 roku Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie powierzył st. bryg. mgr inż. Leszkowi Niewęgłowskiemu pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Rykach.
 
Pan st. bryg. mgr inż. Krzysztof Miłosz karierę pożarniczą rozpoczął w 1985 r., jako podchorąży Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Po ukończeniu szkoły w 1990 r. został skierowany do służby w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Rykach. Z dniem 1 stycznia 1999 r. został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Rykach. Wielokrotnie wyróżniany i odznaczany m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, Srebrnym „Medalem za długoletnią służbę”, Złotą Odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”, Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Złotym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” oraz odznaką honorową „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego”.
 
Info.: KP PSP w Rykach

Pożegnanie ze służbą st. bryg. Krzysztofa Miłosza Komendanta Powiatowego PSP w Rykach

Powrót