Tutaj jesteś Aktualności Powiat Rycki podpisał umowę na...

Aktualności

20-07-2018

Powiat Rycki podpisał umowę na realizację megaprojektu drogowego

Zdjęcie Artykułu

17 lipca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego została podpisana umowa na realizację projektu pn. „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i superregionalnych centrów rozwoju”, w ramach którego zostanie wybudowanych i zmodernizowanych na terenie woj. lubelskiego prawie 340 km dróg gminnych i powiatowych oraz ok. 30 km infrastruktury rowerowej. Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Powiat Rycki we współpracy z innymi powiatami z terenu województwa lubelskiego, w ramach niniejszego projektu, realizuje zadanie pn. „Szybciej i bezpieczniej z Dęblina do Ryk”, którego całkowita wartość wynosi 8 434 828,48 zł.
 
Realizacja przedsięwzięcia przewiduje na terenie Gminy Ryki między innymi na odcinku ul. Słowackiego na długości około 1,51 km: roboty nawierzchniowe, budowę i przebudowę chodników, budowę ścieżki rowerowej długości około 1,51 km; częściową wymianę istniejącego oznakowania pionowego oraz wykonanie oznakowania poziomego chemoutwardzalnego.
 
W celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg przewiduje się przebudowę ronda znajdującego się na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 1438L (ul. Słowackiego) i drogi powiatowej Nr 1446L (ul. Żytniej).
 
W ramach zadania w ul. Słowackiego przy Liceum Ogólnokształcącym w Rykach przewidziano również przebudowę zatok postojowych.
 
Zaplanowano również urządzenia bezpieczeństwa ruchu:
  • wyniesione przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulicy Słowackiego i Granicznej – 2 szt.
  • azyl w ul. Słowackiego wbudowany na stałe przy Tesco w Rykach
  • azyle prefabrykowane w ul. Słowackiego (3 szt.)
- przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1
- przy budynku Poczty Polskiej
- przy budynku szpitala
  • balustrada przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Rykach – 20 m
  • balustrada przy kolektorze burzowym – 22 m
  • balustrada przy Liceum Ogólnokształcących w Rykach – 28 m
Na terenie Miasta Dęblin zaplanowano natomiast, między innymi, na odcinku ul. Stawskiej, ul. 1-go Maja i ul. Tysiąclecia na długości około 2,34 km: roboty nawierzchniowe, budowę i przebudowę chodników, budowę ścieżki rowerowej na długości około 1,37 km; częściową wymianę istniejącego oznakowania pionowego oraz wykonanie oznakowania poziomego chemoutwardzalnego.
 
Zaplanowano również urządzenia bezpieczeństwa ruchu:
  • wyniesione skrzyżowanie ul. Tysiąclecia i ul. Lipowej;
  • wyniesione przejście dla pieszych przy Zespole Szkół Nr 3 w Dęblinie;
W celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg przewidziano przebudowę ronda znajdującego się na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 1438L (ul. Stawskiej) i drogi powiatowej Nr 1440L (ul. Jagiellońskiej).
 
W ul. Tysiąclecia, przy Zespole Szkół Nr 3 w Dęblinie zaplanowano również budowę dwóch zatok postojowych oraz parkingu.
 
Realizacja projektu jest finansowana ze środków: Powiatu Ryckiego, Gminy Ryki, Miasta Dęblin oraz Unii Europejskiej (RPO WL).
Powrót